Banki spółdzielcze jako banki lokalne

most w Opolu nocąWszystkie polskie banki, które przejawiają cech typowe dla banków lokalnych są spółdzielniami. Podobna sytuacja występuje jednak praktycznie na całym świecie, spowodowane jest to tym, iż trudno przejąć całkowitą władzę nad spółdzielnią. Udziałowcy banków zorganizowanych w formie spółek akcyjnych zainteresowani są wyłącznie krótkoterminowymi korzyściami, i bez oporów pozbywają się udziałów po otrzymaniu satysfakcjonującej ich oferty. Zasada ta pozwala dużym bankom stosunkowo szybko wyeliminować konkurencję i zwiększyć swój udział w rynku.

W przypadku spółdzielni takie działanie jest niemożliwe, gdyż każdy udziałowiec posiada tylko jeden głos niezależnie od liczby udziałów. Powoduje to, że pojedynczy podmiot nigdy nie uzyska pozycji dominującej, pozwalającej mu na likwidację lub wcielenie tej instytucji w swoje struktury. Sytuacja taka umożliwia zatem bankom spółdzielczym funkcjonować jako banki lokalne, tak długo jak tylko uzyskują przychody pokrywające koszty ich działalności

Lokalność jest terminem trudnym do jednoznacznego scharakteryzowania. Przeważnie jednak uznaje się, iż jest ona związana z terytorialnością pojmowaną jako wyodrębniona z reguły niewielka powierzchnia oraz wspólne więzi międzyludzkimi wynikającymi z wspólnych interesów, potrzeb oraz poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Banki spółdzielcze świadczą swoje usługi prawie wyłącznie dla lokalnych społeczności. Skutkuje to zwiększoną możliwością prawidłowej oceny ich możliwości i potrzeb, a także tworzenia ofert dopasowanych do preferencji obsługiwanych podmiotów. Niemniej jednak jest to postawa obronna, która doprowadziła do sytuacji, w której banki te świadczą przeważnie tylko podstawowy zakres usług. Produkty innowacyjne ze względu na niski popyt i wysokie koszty wdrożenia nie rozwijają się przeważnie we wszystkich bankach spółdzielczych tak szybko jak w bankach komercyjnych, czego konsekwencję stanowi ich obecne zacofanie technologiczne. Z wyjątkiem niektórych obszarów, takich jak bankowość biometryczna, gdzie to banki spółdzielcze są liderami innowacyjności w Polsce i Europie. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że banki te rozwinęły niektóre usługi wysokospecjalistyczne zapewniające zadowalającą rentowność nawet przy niewielkiej liczbie klientów (np. kredyty preferencyjne dla rolnictwa).

Banki spółdzielcze na rynkach lokalnych

Banki spółdzielcze jako banki lokalne posiadają swoje placówki prawie w każdej gminie w naszym kraju. Umożliwia im to dotarcie do znacznej liczby potencjalnych klientów, szczególnie tych ceniących osobisty kontakt z przedstawicielem instytucji kredytowej. Zaufanie do tych podmiotów w dużej mierze zależy nie tylko od działań samego podmiotu, ale też zatrudnionych tam ludzi, którzy z reguły wywodzą się i mieszkający w najbliższej okolicy banku. Powoduje to, iż dużo większa liczba klientów banków spółdzielczych, niż banków komercyjnych czerpie informacje o banku i jego produktach bezpośrednio w oddziale od personelu. Przyjmuje się, iż główną misją lokalnych instytucji finansowych jest wykorzystywanie lokalnych pieniędzy na lokalne cele, co przynosi wymierne korzyści społeczności lokalnej. Oparcie się jednak przez banki lokalne wyłącznie na takiej koncepcji ogranicza możliwość przeprowadzenia przez nie transakcji znacznie bardziej rentownych, które mogłyby przynieść długofalowe korzyści zarówno samemu bankowi, a także jego otoczeniu.

Powiązany temat: historia bankowości spółdzielczej w Polsce.