Data waluty i data spot na rynku walutowym

data spot, data waluty, rozliczenie, transfer, środki, deadline, termin, wymiana, Termin data spot w świecie finansów oznacza, że standardowa transakcja kasowa na rynku walutowym zostanie rozliczona po dwóch dniach roboczych. Mówiąc inaczej w dniu zawarcia transakcji zostają ustalone warunki cenowe pomiędzy kontrahentami, natomiast faktyczne transfer środków finansowych i ich uwzględnienie w bilansach następuje dwa dni później.

Dzień, w którym transakcja walutowa zostaje rozliczona nosi ogólną nazwę data waluty. Rozliczenie może nastąpić poprzez fizyczną dostawę danej waluty (znaków pienionych) lub transfer różnic kursowych pomiędzy kontrahentami. Oprócz transakcji spotowych wyróżniamy jeszcze transakcje forward, których rozliczenie nastąpi po okresie dłuższym niż dwa dni robocze, today rozliczane tego samego dnia oraz tomorrow rozliczanych kolejnego dnia.

Transakcje walutowe rozliczane tego samego dnia lub kolejnego nie należą jednak do standardu i są przeprowadzane w szczególnych przypadkach. Podstawowymi przesłanki do takiego postępowania są: niska kwota transakcji, ważny interes kontrahenta, troska o klienta oraz reputację przez instytucje finansowe (głównie banki).

Z reguły jednak przedsiębiorca spodziewający się, że czeka go wydatek w obcej walucie musi zatroszczyć się o środnik nie ostatniego dnia, lecz przynajmniej dwa dni wcześniej. Inaczej musi się liczyć z karami umownymi związanymi z opóźnieniem lub wysoką marżą (spreadem) narzuconą przez bank.

Poszczególne dni tygodnia, a data rozliczenia spot

Wyznaczając dzień rozliczenia transakcji uwzględnić należy weekendy oraz inne dni wolnych od pracy dla obydwu walut. Data spot dla poszczególnych dni tygodnia (bez świąt) wygląda następująco:

  • Poniedziałek ⇒ środa D+2
  • wtorek ⇒ czwartek D+2
  • środa ⇒ piątek D+2
  • czwartek ⇒ poniedziałek D+4
  • piątek ⇒ wtorek D+4
  • sobota ⇒ wtorek D+4
  • niedziela ⇒ wtorek D+4

Jak widać powyżej transakcję czwartkowe oraz piątkowe są realizowane finalnie dopiero w przyszłym tygodniu, po czterech dniach kalendarzowych, spowodowane jest to uwzględnieniem weekendu. Jeżeli dodatkowo wystąpią jakieś dni wolne od pracy, termin ten może wydłużyć się nawet do tygodnia. Pomimo tego ciągle mamy do czynienia z transakcją spotową, a nie forwardową.