Reguła trzech sigm

regula-trzech-sigmReguła trzech sigm w swojej klasycznej postaci jest nieodzownie związana z pojęciem odchylenia standardowego (oznaczanego przeważnie jako σ) i rozkładu normalnego. Metoda ta umożliwia nam błyskawiczne określenie przedziałów, w których znajduje się określony liczba obserwacji, bez konieczności stosowania skomplikowanych wzorów.

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym lub zbliżonym do niego w przedziale:
[μ−1σ,μ+1σ] znajduje się 68,2% wszystkich obserwacji (przedział nazywany czasami „typowym obszarem zmienności”),
[μ−2σ,μ+ 2σ] znajduje się 95,4% wszystkich obserwacji,
[μ−3σ,μ+3σ] znajduje się 99,7% wszystkich obserwacji.
Dodatkowo warto podać przedział dla czterech odchyleń standardowych [μ−4σ,μ+4σ], w którym znajduje się 99,994% wszystkich obserwacji. Czytaj dalej

Odchylenie standardowe

odchylenie, standardowe, obliczanie, przykład, prosty, wnioski, prezentacja, działanie

Odchylenie standardowe jest klasyczną miarą zmienności opisaną po raz pierwszy przez Karla Pearsona w 1894 roku. Miara ta określa średnie odchylenie od średniej arytmetycznej, inaczej mówiąc jak bardzo wartości jakieś zmiennej są rozrzucone wokół średniej. Jak to często bywa prezentowana definicja jest zapewne niezrozumiała dla większości odbiorców, na szczęście od strony praktycznej jest stosunkowo prosta. Warto znać to zagadnienie, gdyż obecnie ma ono fundamentalne znaczenie nie tylko dla statystyki, lecz wielu innych dziedzin nauki. Czytaj dalej

Historia bankowości spółdzielczej w Polsce

spółdzielczy, historyczny, współpraca, działanie, pamięć, przeszły, funkcjonowanie, bankowośc

 Historia bankowości spółdzielczej w Europie

Pierwszymi organizacjami, które uznaje się za prekursorów obecnie nam znanych spółdzielczych instytucji kredytowych były banki pobożne. Na dużą skalę upowszechniły się one najpierw we Włoszech, a następnie w innych częściach Europy. Pierwsza tego typu instytucja powstała w 1361 r. w Anglii, natomiast powołanie takiego podmiotu na ziemiach polskich datuje się na rok 1577. Czytaj dalej