Model triady F. S. Mishkina

SPADEK, TRIADA, MODEL, KRYZYS, FINANSOWY, GOSPODARCZY, Model triady jest zaliczany do grupy teoretycznych modeli kryzysów finansowych i bankowych. Został stworzony i opisany przez Frederica Stanleya Mishkina w 1991 roku w dziele „Anatomy of financial crisis”. Zgodnie z jego założeniami kryzysy są powodowane przez trzy zjawiska: Czytaj dalej

Etyka w biznesie – za i przeciw jej stosowaniu

etyka biznesu, warto, stosowanie, zalety, wady, stanowisko, pogląd, działanieWprowadzenie do zagadnienia etyki w biznesie

Pojęcie „etyki” narodziło się na terenach współczesnej Grecji w VI wieki p.n.e i początkowo była to nauka o człowieku, a dokładniej motywach i celach podejmowanych przez niego działań. Obecnie zagadnienie to jest postrzegane jako nauka, zajmująca się filozoficznymi aspektami moralności. Duży wkład w tą zmianę miały pracę niemieckiego filozofa Immanuela Kanta żyjącego w latach 1724-1804.

Etyka w biznesie zajmująca się etycznymi aspektami prowadzonej działalności gospodarczej wyewoluowała z etyki ogólnej stosunkowo niedawno. Za datę jej narodzenia często przyjmuje się rok 1926, kiedy to w Nowym Yorku ukazała się książka „The fundamentals of business ethics” autorstwa Everetta Williama Lorda. Czytaj dalej

Lista ostrzeżeń publicznych KNF może uchronić twoje oszczędności

ostrzeganie, publicznych, oszustwo, przeciwdziałanie, wyłudzenie, oszczędzaniem ochrona, wpisanie, nadzur

Ostrzeganie i przeciwdziałanie oszustwom

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jest zbiorem podmiotów charakteryzujących się przeważnie wątpliwą wiarygodnością, w stosunku, do których KNF zgłosił odpowiednim podmiotą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest więc alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z wymienionymi tymi podmiotami.

Postępowania sądowe mają określone procedury, terminy i w związku z tym mogą trwać nawet kilkanaście lat. W czasie, których nieuczciwe podmioty mogą wyłudzać oszczędności w celu ich kradzieży lub obciążania ryzykiem bez odpowiedniego zezwolenia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że np. w przypadku Amber Gold KNF kilkukrotnie zgłaszał podejrzenie popełnienie przestępstwa do prokuratury, zostały one Czytaj dalej

Survivorship bias

błąd, dobór, selekca, przeżywalność, statystyki, wybieranie, zniekształcanie, obrazSurvivorship bias, zwany błędem przeżywalności lub błędem selekcji

Zjawisko to polega na nieuwzględnianiu w czasie badania obserwacji, które nie przetrwały danego procesu (nie zostały zaliczone do próby). Survivorship bias w znaczący sposób zaburza wiarygodność uzyskiwanych informacji i może prowadzić do niewłaściwych wniosków. W większości przypadków mamy do czynienia z zawyżonym prawdopodobieństwem uzyskania pozytywnego rezultatu lub spotęgowaniu jego efektu. Czytaj dalej

Reguła trzech sigm

regula-trzech-sigmReguła trzech sigm w swojej klasycznej postaci jest nieodzownie związana z pojęciem odchylenia standardowego (oznaczanego przeważnie jako σ) i rozkładu normalnego. Metoda ta umożliwia nam błyskawiczne określenie przedziałów, w których znajduje się określony liczba obserwacji, bez konieczności stosowania skomplikowanych wzorów.

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym lub zbliżonym do niego w przedziale:
[μ−1σ,μ+1σ] znajduje się 68,2% wszystkich obserwacji (przedział nazywany czasami „typowym obszarem zmienności”),
[μ−2σ,μ+ 2σ] znajduje się 95,4% wszystkich obserwacji,
[μ−3σ,μ+3σ] znajduje się 99,7% wszystkich obserwacji.
Dodatkowo warto podać przedział dla czterech odchyleń standardowych [μ−4σ,μ+4σ], w którym znajduje się 99,994% wszystkich obserwacji. Czytaj dalej

Odchylenie standardowe

odchylenie, standardowe, obliczanie, przykład, prosty, wnioski, prezentacja, działanie

Odchylenie standardowe jest klasyczną miarą zmienności opisaną po raz pierwszy przez Karla Pearsona w 1894 roku. Miara ta określa średnie odchylenie od średniej arytmetycznej, inaczej mówiąc jak bardzo wartości jakieś zmiennej są rozrzucone wokół średniej. Jak to często bywa prezentowana definicja jest zapewne niezrozumiała dla większości odbiorców, na szczęście od strony praktycznej jest stosunkowo prosta. Warto znać to zagadnienie, gdyż obecnie ma ono fundamentalne znaczenie nie tylko dla statystyki, lecz wielu innych dziedzin nauki. Czytaj dalej

Historia bankowości spółdzielczej w Polsce

spółdzielczy, historyczny, współpraca, działanie, pamięć, przeszły, funkcjonowanie, bankowośc

 Historia bankowości spółdzielczej w Europie

Pierwszymi organizacjami, które uznaje się za prekursorów obecnie nam znanych spółdzielczych instytucji kredytowych były banki pobożne. Na dużą skalę upowszechniły się one najpierw we Włoszech, a następnie w innych częściach Europy. Pierwsza tego typu instytucja powstała w 1361 r. w Anglii, natomiast powołanie takiego podmiotu na ziemiach polskich datuje się na rok 1577. Czytaj dalej