Inwestycje alternatywne – zalety i wady

tak nie, etyka biznesu, warto, stosowanie, zalety, wady, problemInwestycje alternatywne – krótka charakterystyka

Inwestycjami alternatywnymi nazywa się te inwestycje, które polegają na zakupie określonych dóbr w nadziei, że w przyszłości ich cena wzrośnie, a nasz zysk będzie stanowić przychód z wynajmu lub różnica między ceną sprzedaży a zakupu. Z tym zastrzeżeniem, że nabywanymi dobrami nie mogą być instrumenty rynku kapitałowego, rynku pieniężnego lub produkty bankowe. Zatem do inwestycji alternatywnych nie zalicza się lokat bankowych, zakupu akcji, obligacji, weksli, czeków, bonów skarbowych itp.

Istotą inwestycji alternatywnych jest dywersyfikowanie źródeł dochodu. Ich stopa zwrotu powinna cechować się bowiem niską korelacją ze stopami zwrotu z instrumentami rynków finansowych. Do najpopularniejszych grup inwestycji alternatywnych należą:

  • sztuka (obrazy, rzeźby)
  • nieruchomości
  • metale szlachetne (złoto, platyna, srebro)
  • numizmatyka (monety)
  • brylanty/diamenty
  • alkohole (wino, whisky)
  • filatelistyka (znaczki pocztowe)
  • kryptowaluty
  • zabytkowe pojazdy (samochody, motocykle, czołgi)
  • pamiątki po znanych ludziach (pukle włosów, autografy, notatki, pamiętniki, fotele, zdjęcia, ubrania i wszystko inne, co da się wiarygodnie połączyć z konkretną znaną osobą)

Zalety inwestycji alternatywnych

– najistotniejszą, wspomnianą już zaletą inwestycji alternatywnych jest możliwość zdywersyfikowania źródeł przychodów. Inwestycje powiązane w różny sposób z rynkami finansowymi bardzo mocno uzależnione są od światowej koniunktury lub nie zawsze przemyślanych decyzji polityków. Natomiast inwestycje alternatywne postrzegane jako „bezpieczna przystać” z racji niskiej korelacji z innymi grupami aktywów przynoszą zyski nawet w sytuacji światowego kryzysu,
z zakupionych dóbr w okresie pomiędzy zakupem a sprzedażą można dowolnie korzystać. Dziełami sztuki można dekorować wnętrze, a zabytkowym samochodem udać się na niedzielną przejażdżkę,
– brak konieczności posiadania fachowej wiedzy o danych grupach dóbr. Istnieją specjalne fundusze inwestycyjne, które za pośrednictwem własnych specjalistów wyszukują i nabywają odpowiednie przedmioty, aby zapewnić uczestnikom funduszy odpowiednie zyski przy określonym ryzyku,
możliwość czerpania przychodów ze swojej pasji/hobby związanego z określonymi przedmiotami kolekcjonerskimi,
inwestycje alternatywne doskonale sprawdzają się jako długoterminowa lokata kapitału. Z tego powodu osiągane z nich zyski należy rozpatrywać w dłuższym horyzoncie czasu,
– kolejną zaletą inwestycji alternatywnych jest ich wysoka różnorodność, umożliwiająca inwestowanie małych, jak i bardzo dużych kwot pieniędzy,
możliwość osiągnięcia bardzo wysokiego zwrotu z inwestycji (ROI), nawet w stosunkowo krótkim okresie.

Wady inwestycji alternatywnych

– największa wada inwestycji alternatywnych związana jest z niepewnością osiągnięcia zamierzonego zysku. Nieustannie zmieniające się trendy powodują, że inwestycja może zakończyć się imponującym zyskiem lub równie imponująca stratą. Z tego względu niektóre inwestycje alternatywne nie powinny stanowić głównej pozycji w portfelu inwestycyjnym.
– część nabytych dóbr zakwalifikowanych jako inwestycje alternatywne wymaga okresowych kosztowej konserwacji. Powoduje to, że pomimo nominalnego wzrostu wartości naszych dóbr ponosimy straty,
wysoki próg wejścia uniemożliwia części inwestorów dostęp do niektórych klas aktywów,
– kolejną istotną wadą inwestycji alternatywnych jest ich niska płynność. W dłuższym okresie czasu (kilka miesięcy) sprzedaż określonego dobra nie powinna być problemem, lecz w okresie kilku tygodni często trudno znaleźć odpowiedniego nabywcę, który zakupi nasze dobro za godziwą cenę,
– zakup odpowiedniego dobra inwestycyjnego wymaga specjalistyczne wiedzy w danej dziedzinie lub zdania się na dosyć drogą, a nie zawsze odpowiednią wiedze pracowników funduszy inwestycyjnych,
płytkość niektórych rynków umożliwia dużym graczom manipulowanie cenami,
duża ilość bezwartościowych falsyfikatów stanowi pułapkę szczególnie na początkujących niedoświadczonych inwestorów