Istotny pogląd prezesa UOKiK opinią ekspercką

Istotny pogląd prezesa UOKiKCzym jest istotny pogląd prezesa UOKiK?

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uprawniła prezesa UOKiK do wyrażania istotnych poglądów, czyli formułowania pisemnego stanowiska w sytuacji sporu sądowego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Istotny pogląd może być przedstawiony na wniosek jednej ze stron lub z własnej inicjatywy urzędu, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

Prezes UOKiK został wyposażony w narzędzie, dzięki któremu może poczuć się jak prawdziwy ekspert w danej dziedzinie (którym z resztą powinien być). Istotne poglądy mogą być wydawane wyłącznie na podstawie stanu prawnego i faktycznego w toczącym się postępowaniu sądowym, nie mogą więc być wykorzystywane w odniesieniu do innych spraw. Podobnie jak inne opinie ekspertów (np. lekarzy, psychologów, geodetów) nie są wiążące dla sędziego. Zadaniem wyrażenia stanowiska w danej kwestii jest wyłącznie wsparcie kompleksowego rozwiązanie problemu poprzez podzielenie się swoją wiedzą z danego zakresu z sądem, nikt bowiem nie zna się na wszystkim i czasami musi prosić innych o radę.

Kwestia mBanku

O kredytach hipotecznych we frankach słyszeliśmy już wiele, spór mBanku z kredytobiorcami dotyczący  „starego portfela” nie jest wyjątkowy, choć ma kilka ciekawych wątków.

Sprawa dotyczy 1247 kredytobiorców i toczy się już od 2010 roku. Jest to jeden ze sporów, który dość szybko znalazł się w sądzie. Pozew grupowy dotyczy nieprecyzyjnego sformułowania przez bank metody ustalania oprocentowania, dawało mu to praktycznie nieograniczoną możliwość jego zmiany na własną korzyść. Właśnie tego zapisu umowy dotyczy istotny pogląd prezesa UOKiK, który został uznany za niedozwolony w całym zakresie. Według UOKiK należało by traktować wiec ten punkt umowy jakby nigdy nie miał miejsca. Kwestia oprocentowania jest jednym z najistotniejszych punktów umowy kredytowej, daje to więc przesłanki do unieważnienia całej umowy.

Jak wcześniej wspomniałem ostateczną decyzję w sprawie wyda sąd, pogląd UOKiK jest tylko opinią ekspercką – bardzo istotną opinią.

Obydwie strony kilkukrotnie wyrażały już chęć polubownego zażegnania sporu, lecz żadna propozycja jednej ze stron nie była w stanie przekonać drugiej. Na pierwszy rzut oka szczególnie może dziwić postawa mBanku, który przez zaledwie kilkaset umów poniósł znaczne straty wizerunkowe. Bank ten może jednak obawiać się precedensu, jeżeli ugnie się zbyt bardzo w tym sporze, może stracić znacznie więcej na innych kredytach w obcych walutach.