Kryzys w sektorze SKOK-ów ciągle trwa

5 lipca 2016 KNF ogłosił, że żaden inny SKOK nie jest w stanie przejąć upadającej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ,,Skarbiec” z Piekar Śląskich. SKOK ,,Skarbiec” założona w 1994 przy Kopalni Węgla Kamiennego ,,Andaluzja” w Piekarach śląskich posiada obecnie 24 odziały na terenie trzech województw i zrzesza ponad 26 tysięcy członków. Obecnie jedynym ratunkiem dla tego podmiotu jest przejęcie go przez, któryś z działających w Polsce banków. Banki mogą zgłaszać wstępne zainteresowanie chęcią restrukturyzacji w terminie do 19 lipca 2016. W wypadku niezgłoszenia się żadnego podmiotu, lub wycofania się go na późniejszym etapie koniecznością będzie ogłoszenie upadłości.

emergency-309726_1280W przypadku upadłości depozyty klientów indywidualnych do kwoty 100 tys. euro są chronione w 100% przez BFG. Wcześniejsze poważne problemy innych SKOK-ów pokazują, iż na dzień ogłoszenia upadłości, tylko nieliczni klienci trzymają depozyty ponad 100 tys. euro. W tak małych instytucjach finansowych podmiot deponujący tak znaczne środki z reguły posiadają znaczną wiedzę o sytuacji finansowej tego podmiotu, mają wpływ na decyzje zarządu lub w nim zasiadają. Skutkuje to ograniczeniem depozytu do bezpiecznego poziomu lub całkowitym jego wycofaniem w krytycznej sytuacji. W taki sposób osoby czerpiące największe zyski z funkcjonowania takiego podmiotu zapewniają sobie bezpieczeństwo, przerzucając koszty na wszystkich innych posiadaczy rachunków bankowych w całym kraju.

Inni znaczni deponenci nie posiadające wiedzy z wewnątrz instytucji finansowej też często ograniczają wkłady do bezpiecznego poziomu w odpowiednim momencie. Przed upadłością przecież przeważnie najpierw jest ogłoszenie planu naprawczego lub ustanowienie zarządu komisarycznego, co jest sygnałem żeby uciekać z pieniędzmi jak najdalej w poszukiwaniu innego podmiotu pozwalającego wygenerować znaczne zyski, bez większego ryzyka.

Pozostałe istotne komunikaty KNF odnośnie sektora SKOK-ów z ostatnich miesięcy:

  1. Zawieszenie działalności SKOK Arka oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
  2. Ustanowienie zarządcy komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK
  3. Wyrok WSA w sprawie ustanowienia przez KNF zarządcy komisarycznego w SKOK Kujawiak – oddalenie skargi
  4. Ustanowienie zarządcy komisarycznego w Twojej SKOK
  5. Upadłości SKOK „Kujawiak” oraz SKOK Jowisz
  6. Wyrok WSA w sprawie zawieszenia SKOK Wspólnota przez KNF – oddalenie skargi
  7. Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Nike

Warte zapamiętania!
Banki spółdzielcze to nie SKOK-i. Pomimo kilu podobieństw są to różne podmioty, niezależne od siebie. Sektor Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przeżywa obecnie kryzys, banki spółdzielcze natomiast zmuszone są obecnie zmieniać model funkcjonowania, ale sektor ten jest stabilny i nie przeżywa obecnie żadnych większych kłopotów.