Mensa Polska wznawia sesje testowe ilorazu IQ

INTELIGENCJA, TEST, badanie, sesja, wznowienie, zablokowanie

Wznawia? To znaczy, że były zawieszone?

(Jeżeli nie wiesz czym jest Mensa, zacznij od tego wpisu)

31 lipca 2015 na stronie internetowej Stowarzyszenia Mensa Polska  pojawił się krótki wpis:

Mensa Polska zawiesza przeprowadzanie sesji testowych do odwołania. O planowanym wznowieniu testowania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Zawieszenie sesji testowych było niemiłym zaskoczeniem zarówno dla wielu ludzi pragnących sprawdzić swój iloraz inteligencji, jak i niektórych mensa. Decyzja ta była niełatwa i wymagała od ówczesnego prezesa stowarzyszenia Jarosława Lubelskiego sporej odwagi oraz determinacji. Krytyka pojawiała się bowiem nie tylko z zewnątrz, lecz także ze strony pozostałych członków stowarzyszenia.

Na wielu ogólnodostępnych forach internetowych z powodu braku odpowiednich oficjalnych komunikatów zaczęły powstawać różne teorie spiskowe. Walka z tym zjawiskiem nie była łatwa ze względu na poziom skomplikowania całej sytuacji.

Powód zawieszenia sesji testowych

W dość sporym uproszczeniu test poziomu IQ, tak jak inne testy psychometryczne ma zwykle ściśle określone przeznaczenie i „określoną datę przydatności”. Używanie tych testów po tej dacie ze względu na nieustannie zachodzące w społeczeństwie zmiany może powodować uzyskiwanie błędnych rezultatów. Najgorszy w takiej sytuacji jest fakt, że nie wiadomo czy wyniki są za wysokie, czy za niskie . Konsekwencją stosowania takiego rozkalibrowanego testu w przypadku Mensy była by możliwość przyjmowanie do stowarzyszenia osób, których poziom inteligencji nie kwalifikuje ich do dwóch górnych percentyli społeczeństwa (wymóg wstąpienia do Mensy).

Warto zaznaczyć, że istnieje wiele różnych testów poziomu IQ, mierzących różne parametry, a dokładny jego pomiar jest obecnie niemożliwy. Uzyskanie wysokiego wyniku testu na inteligencję nie świadczy o tym, że ktoś jest genialny, ponadprzeciętny czy wyjątkowy (choć nikt nie zabroni się takim czuć), lecz tylko o tym, że uzyskał określony wynik testu – i to by było tyle.

Rozwiązanie powstałych komplikacji

Problem braku sesji testowych (trwający ponad rok) był uciążliwy dla całego stowarzyszenia, choć nie utrudniał zbytnio jego prawidłowego funkcjonowania. W trakcie wielu licznych dyskusji mających na celu przezwyciężenie powstałych przeszkód rozważono kilkanaście różnych koncepcji.

Rozwiązaniem, które nasuwa się samoistnie jest stworzenie nowego testu od podstaw. Koncepcja ta była by najlepszym rozwiązaniem, gdyby nie jeden szkopuł – bardzo wysokie koszty przerastające możliwości finansowe stowarzyszenia. Inne metody takie jak reanimacja rekalibracja obecnego testu, „wynajęcie” lub kupienie innego gotowego testu, zlecenie testowania osobą trzecim (np. Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu) były mniej kapitałochłonne, lecz wiązały by się z licznymi ograniczeniami.

Swoisty niespodziewany przełom rozwiązujący tymczasowo kwestię przeprowadzania testów ilorazu inteligencji przez nasz krajowy odział Mensy nastąpił 12 sierpnia 2016 w Krakowie podczas EMAG-u (European Mensas Annual Gathering), coroczne spotkanie mensan z całej Europy. W wydarzeniu tym udział wzięło ponad 450 osób z prawie całej Europy oraz Australii, Japonii, Kanady, Hong Kongu i Korei.

Specjalne zebranie osób odpowiedzialnych za testowanie (Testing Responsibles Meeting) z różnych mens krajowych pod przewodnictwem Kristofa Kovacsa (Głównego Psychologa Mensy International) umożliwiło wymianę obecnych testów.

Harmonogram sesji testowych

Do końca roku planowane jest przeprowadzenie 6 sesji testowych:

1) Kraków 1.10.2016 (niestety już od dłuższego czasu brak wolnych miejsc, ze względu na duże zainteresowanie)
2) Gdańsk 23.10.2016
3) Warszawa 6.11.2016
4) Wrocław 19.11.2016
5) Poznań 20.11.2016
6) Lublin 11.12.2016

Dodatkowe informacje związane z planowanymi sesjami (np. lokalizacja, data rozpoczęcia zapisów) dostępne pod adresem:

https://www.mensa.org.pl/czlonkostwo/harmonogram/