Najciekawsze badania nagrodzone Ig Noblami cz. 2

maskotka ig nobel gnojek badania antynobel nagroda stinker nauka

„The stinker” oficjalna maskota The Ig® Nobel Prizes. Źródło: https://www.improbable.com/ig/

Druga część najciekawszych badań nagrodzonych antynoblami zawiera jedenaście osiągnięć dotyczących głownie ekonomii. Zatem bez zbędnego przedłużanie przystąp do czytani, bo czas to pieniądz.

2015 Ekonomia

Najwyższe władze The Bangkok Metropolitan Police z Tajlandii zostało wyróżnione Ig Noblem za wprowadzenie nagrody za odmowę przyjęcia łapówki. Kraj ten od dawna boryka się z problemem korupcji, łapówki są dla policjantów z tego państwa praktycznie podstawowym źródłem dochodu. Z tego względu pojawił się pomysł nagradzania ich za rezygnację z takiej formy zarabiania.

2001 Ekonomia

Joel Slemrod i nasz rodak Wojciech Kopczuk wykazali istotną zależność pomiędzy zmianami w prawie spadkowym, a terminami zgonów. Ustalili oni, że termin zgonu może zostać przesunięty, jeżeli oczekiwana zmiana przepisów zapewnia spadkobiercą niższą stawkę podatku od spadku. W taki oto sposób pieniądze pokonują śmierć.

2009 Matematyka

Gideon Gono został wspomniany przy okazji opisywania czym są Ig Noble, to jego wyczynowi jako naczelnika banku centralnego Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe) laureaci tej nagrody zawdzięczają otrzymywany razem z dyplomem i statuetką banknotu 10 bilionów (10 000 000 000 – w przypadku długiej skali stosowanej w Polsce jest to 10 miliardów)) dolarów Zimbabwe . Udało mu się bowiem wywołać hiperinflację, w czasie której ceny w skali roku rosły o ponad 200 milionów. Do dziś na wielu aukcjach internetowych można zakupić banknot pochodzący z Zimbabwe o nominale 10 lub nawet 100 biliardów w bardzo dobrem stanie. Każdy z nas za niewielką sumę przynajmniej w pewnym stopniu może poczyść się jako laureat antynobla.

1991 Ekonomia

Michael Milken został pierwszym laureatem antynobla w dziedzinie ekonomii. Finansista ten został wyróżniony za stworzenie i rozpropagowanie obligacji śmieciowy (junk bond). „Paczki” papierów wartościowych, których emisją zajmował się Michael Milken w szczytowym monecie były tak popularne, że sprzedawały się zanim jeszcze poinformowano inwestorów o warunkach emisji.

2008 Ekonomia

Geoffrey Miller, Joshua Tyber i Brent Jordan zbadali wpływ wysokości napiwków striptizerek w zależności od dnia cyklu miesiączkowego. Okazało się, że kobiety w okresie dni płodnych zarabiają więcej. Naukowcy mogą się teraz szczycić tym, że dzięki ich odkryciu tancerki erotyczne będą tak układać harmonogram swoich występów, aby zarobić jak najwięcej.

2003 Ekonomia

Gauri Nanda z Massachusetts Institute of Technology stworzył budzik, który o określonej godzinie wydaje oczywiście sygnał dźwiękowy, ale do tego zaczyna uciekać. Dzięki temu w celu jego wyłączenia należy wstać z łóżka. W konsekwencji taka aktywność powoduje, że nasz czas, który możemy poświęcić na pracę jest dłuższy.

2010 Ekonomia

Zarządy instytucji finansowych obarczanych za wywołanie ostatniego kryzysu finansowego zostały uhonorowane Ig Noblem za odkrycie metody, umożliwiającej maksymalizację zysku z inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla gospodarki światowej. Podmiotą te sprzedawały toksyczne instrumenty finansowe spreparowane w taki sposób, aby możliwe było przedstawienie ich jako doskonała, a przede wszystkim bezpieczną metoda lokowania kapitału.

2015 Matematyka

Elisabeth Oberzaucher i Karl Grammer postanowili sprawdzić, czy prawdą może być stwierdzenie jednego z francuskich dyplomatów z 1704 roku, jakoby to Mulai Ismail z Maroka posiadał 888 dzieci. W specjalnym algorytmie wykorzystali oni wiele zmiennych takich jak liczba dni płodnych w ciągu roku, żywotność spermy, ilość niezbędnych nałożnic itp. W rezultacie stwierdzili oni, że żyjący 82 lata władca mógł spłodzić bez większego wysiłku grubo ponad tysiąc dzieci. Do powtórzenia takiego wyczynu potrzebne jest 10 stosunków tygodniowo z około stu różnymi kobietami.

1998 Statystyka

Jerald Bain i Kerry Siminoski wykazali brak korelacji pomiędzy długością stopy, a długością penisa. Raport „The Relationships Among Height, Penile Length, and Foot Size” zawiera szczegółowe informacje na ten temat. Pomimo tego odkrycia mit ten jest ciągle, głównie za sprawą propagowania go w amerykańskich filmach.

2017 Ekonomia

Matthew Rockloff i Nancy Greer przeprowadzili badania wpływy krokodyli na skłonność do hazardu, za co oczywiści uhonorowano ich antynoblem. Wyniki badań przeprowadzonych na australijskiej fermie krokodyli wymownie zatytułowano „Nigdy nie uśmiechaj się do krokodyla: pobudzenie wywołane przez zwierzę intensyfikuje grę na automatach hazardowych”.

2013 Rachunek prawdopodobieństwa

Bert Tolkamp, Marie Haskell, Fritha Langford, David Roberts oraz Colin Morgan na zlecenie szkockiego przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem mleka badali tamtejsze krowy. Stwierdzili oni, że im krowa dłużej leży, tym większe prawdopodobieństwo, że wkrótce wstanie. Natomiast określenie, kiedy znów się położy jest bardzo trudne, i obarczone dużym ryzykiem błędu.

Poprzednia część cyklu: Najciekawsze badania nagrodzone Ig Noblami cz. 1