(Nie)wolny rynek ubezpieczeniowy

Zacznijmy od tego, że współpraca pomiędzy spółkami tego samego właściciela często PZUWjest pożądana, gdyż wywołuje efekt synergii. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy tym właścicielem jest Skarb Państw.

Nie każdy jest zwolennikiem własności państwowej, dlatego część zawieranych umów pomiędzy podmiotami państwowych, szczególnie tych na nierynkowych warunkach trzeba przeprowadzać po cichu, w tajemnicy.

Tym razem się nie udało, jak donosi strona obserwatorfinansowy.pl organy państwowe same dają  przykład jak z gracją należy obchodzić przepisy prawa.

W świetle obowiązujących przepisów spółki z udziałem Skarbu Państwa przy zakupie ubezpieczeń muszą stosować ustawę o zamówieniach publicznych, oznacza to konieczność organizowania przetargów.

Przepisy te można jednak obejść wystarczy że dany podmiot zawrze umowę z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego jest członkiem,

Szybki skrót informacji:
– koniec 2015 powstaje Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) (zależne od kontrolowanego przez państwo PZU)
– maj 2016 TUW PZUW ogłasza katalog ubezpieczeń dla spółek z udziałem Skarbu Państwa
– Ministerstwo Skarbu Państwa wystosowuje list zachęcający państwowe podmioty do skorzystania z oferty TUW PZUW

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych istniały od dawna, ich ideą jest działalność non profit, w Polsce ich udział w rynku ubezpieczeniowym nie jest tak wysoki jak w niektórych państwach europejskich.

Na naszych oczach to się chyba jednak zmieni. Skoro spółki z udziałem Skarbu Państwa z prezesami w większości związanymi z główną partią w obecnym parlamencie zostały ładnie poproszone o skorzystanie z oferty TUW PZUW.

Podsumowanie:

Nowo powołany podmiot jak na razie jest zależny od PZU (doświadczony, profesjonalny podmiot) – OK.
Korzyści z reasekuracji TUW PZUW będzie osiągać PZU (czyli w dużej mierze poprzez dywidendę państwo) – OK.
Osłabienie pozycji zagranicznych podmiotów poprzez przesunięcie części składek – OK. (chyba, że ktoś jest zagorzałym zwolennikiem wolnego rynku, ale nie zauważa, że inne kraje oszukują jeszcze bardziej)
Omijanie przepisów przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa, zachęcane przez Ministerstow Skarbu Państwa – nie OK.
Kumulowanie ryzyk związanych w dużej mierze w sytuacją polityczną kraju w jednym podmiocie – wysoce nie OK.
Możliwość zawierania umów bezprzetargowo może zwiększyć koszty, mogą na tym stracić inwestorzy indywidualni posiadaczy akcje danych podmiotów – nie OK.

 

Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/pzu-omija-przetargi/