Poradnik jak założyć partię polityczną w Polsce

Partia szachów, debiut, początek, pionkiW sytuacji, kiedy przed zbliżającymi się wyborami, żadna z istniejących partii politycznych nie zasługuje w pełni na nas głos mamy kilka możliwości. Możemy postanowić, że nie pójdziemy na wybory i pozwolimy innym decydować za nas. Podjąć decyzję o zagłosowaniu przeciwko jakieś partii, czyli na jakiekolwiek inne ugrupowanie. Możemy również oddać głos nieważny, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec całej klasy politycznej, trochę naiwnie licząc, że to doprowadzi do zmian, czyli narodzin nowych partii politycznych. Najtrudniejszym, jednakże kompleksowym rozwiązaniem tej sytuacji jest założenie nowej partii politycznej, której funkcjonowanie będzie zgodne z naszymi poglądami.

Pomysł zakładania własnego ugrupowania politycznego wydawać się może większości z nas dosyć abstrakcyjny i skomplikowany. W rzeczywistości cały proces zakładania nowej partii jest dość prosty, problemem jest dopiero pozyskanie odpowiedniego elektoratu. Jednakże w tym wpisie autor bloga skupi się głównie na pierwszej części, czyli odpowiedzieć na pytanie „jak założyć partię polityczną w Polsce?”.

Siłą partia politycznej silnym przywódcy

Partię polityczną w Polsce może założyć każdy obywatel naszego pięknego kraju, który ukończył osiemnaście lat (z nielicznymi wyjątkami np. przedstawicieli niektórych zawodów nie mogą zakładać partii politycznych). Powinien on jednak posiadać pomysł (określoną jasną wizję) na tworzone ugrupowanie oraz cechować się charyzmą i wytrwałością, gdyż pierwsze większe sukcesy mogą nadejść dopiero po pewnym czasie.

Najważniejszy dokument – statut partii politycznej

Każda partia polityczna musi mieć statut, który zgodnie z artykułem 9 Ustawy o Partiach Politycznych określa jej cele, strukturę oraz zasady działania. Mówiąc prościej przywódca partii politycznej w tym dokumencie musi zawrzeć informacje takie jak nazwa partii, skrót nazwy, adres siedziby, prawa i obowiązki członków, sposób nabywania i utraty członkostwa oraz kilka innych mniej ważnych elementów typu zasady dokonywania zmiany statutu, czy zasady tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii.

Polityczny marketing

W wstępnej fazie najważniejszym elementem politycznego marketingu jest odpowiednio dobrana nazwa partii, łatwy do zapamiętania skrót tej nazwy oraz logo, które jest bardzo istotne pomimo tego, że nie jest wymagane przepisami. Wszystkie te elementy muszą być odpowiednio przejrzyste i ze sobą współgrać, tak aby nasz produkt, którym jest partia „sprzedawał” się jak najlepiej. Przykładowo nazwa partii typu „Działkowcy, Emeryci, Bezrobotni i Liczni Emigranci” w skrócie „DEBiLE” może nie być najlepszym wyborem.

Opakowanie to jednak nie wszystko. Kolejnym istotnym elementem w politycznym marketingu są podejmowane działania, które przynajmniej na początku powinny być jak najbardziej zgodne z programem partii i szeroko rozgłaszane za pośrednictwem różnych mediów.

Pieniądze, czyli źródła finansowania partii

Odpowiedź na pytanie jak założyć partię polityczną w Polsce? jest niczym w porównaniu z odpowiedzią na pytanie „jak skutecznie zdobyć pieniądze na funkcjonowanie partii politycznej?”. Problem ten pojawia się dopiero po założeniu ugrupowania, ale trzeba go rozważyć wcześniej, gdyż partia bez źródła finansowania prawdopodobnie nigdy się nie rozwinie.

Partie polityczne w Polsce nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą ich majątek powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji, z zastrzeżeniem, że źródła finansowania partii politycznych są jawne. Warto zaznaczyć, że zgromadzone środki można przeznaczyć wyłącznie na cele charytatywne lub cele statutowe, które na szczęści mogą mieć bardzo ogólny charakter.

W początkowej fazie działania podstawowymi źródłami finansowania naszej partii będą zapewne składki członkowskie oraz darowizny, niestety przekazywane głównie tylko przez zarząd partii. Prośby o wsparcie z wskazaniem numerem konta bankowego długo bowiem będą pomijane.

Odpowiedni ludzie

Do założenia partii politycznej z wyjątkiem etapu składania wniosku o rejestrację nie potrzebni są nam współpracownicy. Warto jednak już na samym początku pomyśleć o ludziach, którzy razem z nami będą kierować całym przedsięwzięciem. Wykonywanie rutynowych, nudnych czynności nie powinno bowiem leżeć w gestii prezesa, lecz wyselekcjonowanych zaufanych przyjaciołach, którzy w zamian za zaangażowanie otrzymają stanowisko wiceprezesa, rzecznika czy skarbnika.

Kolejny cel: 1000 podpisów

Wszystkie przygotowane przez nasz elementy muszą uzyskać aprobatę społeczeństwa, dokładnie mówiąc bardzo małego jego wycinka, a mianowicie 1000 osób. Tyle podpisów pełnoletnich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanych z imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL musi znaleźć się na liście poparcia naszej partii w celu jej rejestracji.

Zebranie takiej liczby podpisów niezbędnych do założenia nowej partii nie jest zbyt dużym wyzwaniem. Wystarczy bowiem odwiedzić wszystkich znajomych lub żebrać o podpisy w ruchliwym miejscu np. dołączając się do irytującego tłumu ankieterów i osób zbierających codziennie podpisy w okolicy Metra Centrum w Warszawie. Ostatecznością jest przekupstwo, czyli wręczanie długopisów w zamian za podpis, takiej okazji wielu przechodniów nie może się oprzeć.

Upragniona rejestracja

Po spełnieniu wszystkich wymogów możemy przystąpić do ostatecznego etapu, czyli rejestracji naszej wymarzonej partii politycznej. Wniosek musi zostać przedłożony przez co najmniej 3 osoby uprawnione zgodnie ze statutu do reprezentacji partii w Sądzie Okręgowy w Warszawie (VII Wydział Cywilny Rejestrowy). Podmiot ten ocenia nasz wniosek i jeżeli wszystko jest zgodne z przepisami to dokonuje wpisu do Ewidencji Partii Politycznych. Dzięki czemu nasze ugrupowanie zyskuje osobowość prawną.

Jeżeli przedstawiony poradnik mówiący o tym jak założyć partię polityczną w Polsce z niewiadomych przyczyn nie przekonał cię do podjęcia takiego kroku, pamiętnej, że w czasie wyborów warto oddać głos nieważny. Zawsze bowiem istnieje szansa, że osoby dostrzegające potencjał w liczbie niezadowolonych z obecnej sytuacji zdecydujcie się na założenie ugrupowania spełniającego nasze oczekiwania.