Warto oddać głos nieważny

głosowanie, warto. powinno, szansa, strach, obawy, zmiany, popozycje

(fot. Rafał Zambrzycki)

Prezentowany wpis jest pierwszym z serii artykułów poświęconych tematyce wyborów, głosowania oraz wartości i motywacji celowego oddania głosu nieważnego, czyli zagadnień stanowiących pierwszy z trzech filarów, którym została poświęcona cała witryna.

Warto znać swoje prawa

Wiele razy słyszeliśmy, że głosowanie jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Powiedzmy jasno, jest to kłamstwo. Możliwość głosowania jest przywilejem zagwarantowanym nam przez konstytucję i wyłącznie od nasz zależy czy z niego skorzystamy. Każdy z nas w czasie wyborów ma prawo zostać w domu, zagłosować na partię/kandydata, którego popiera lub oddać głos nieważny.

Kłamstwem jest również stwierdzenie, że nasz głos jest nieistotny dla przebiegu wyborów, a oddanie głosu nieważnego jest głupie. O wiele gorszym, lecz lansowanym przez główne media wyjściem jest pozostanie w domu lub oddanie głosu na jakiegokolwiek kandydata, tylko po to, aby statystyki lepiej wyglądały.

Oczywiste jest, że oddanie głosu nieważnego w czasie wyborów nie spowoduje bezpośrednio wybrania lub niewybrania danego kandydata, a więc po co cały trud z tym związany, może lepiej zostać w domu?

Siedząc w domu i narzekając nic nie zmienisz

Niska frekwencja jest przedstawiana w głównej mierze jako objaw braku zainteresowania społeczeństwa polityką, natomiast przy okazji wysokiego odsetku głosów nieważnych słyszymy zarzuty o sfałszowaniu wyborów lub głupich ludziach, niepotrafiących głosować. Proces głosowania w naszym państwie nie jest zbytnio skomplikowany, pojedyncze jednostki mogą jednak popełnić błąd, ale wmawianie nam, że kilkanaście procent społeczeństwa nie potrafi postawić krzyżyka w odpowiednim miejscu jest już manipulacją. Duża liczba głosów nieważnych nie jest przypadkiem, tylko celowym działaniem świadczącym o braku poparcia społeczeństwa dla całej klasy politycznej w naszym kraju.

Nie należy się więc poddawać i pozostawać biernym, wielu ludzi wbrew opinię polityków i mediów wyciągnie odpowiednie, oczywiste, prawidłowe wnioski. Wysoka liczba głosów nieważnych nie może być pomijana w nieskończoność, gdyż w końcu zmotywuje ona niektórych ludzi, organizację do działania i w konsekwencji wymusić pewną zmianą niekorzystnej sytuacji politycznej (taka motywacja leży u podstaw powstania tej strony).

Przytoczona powyżej przyczyna oddania głosu nieważnego jest tylko jedyną z wielu, w pozostałych wpisach zostaną wspomniane lub szczegółowo opisane inne spośród tych najistotniejszych. Nie sposób jednak wymienić wszystkich motywacji oddania głosu nieważnego, gdyż wyobraźnia ludzka nie zna granic.

Pozostałe wpisy:
2 Konieczność wyboru mniejszego zła i pomijanie małych partii
3 Jak prawidłowo oddać głos nieważny
4 Nie ufam im, ale mimo to nie dam szansy innym