Zalety i wady funduszy inwestycyjnych

czy warto, pewny zysk, plusy i minusy, zalety wady, inwestowania, oszczędzanieW poprzednim wpisie zostały wskazane plusy i minusy samodzielnego inwestowania na giełdzie. Pomimo wielu korzyści takiej formy inwestowania, wady w postaci konieczności posiadania fachowej wiedzy z zakresu finansów oraz dużej ilości czasu dla wielu są przeszkodą nie do pokonania. Dla takich ludzi stworzono inne rozwiązanie, a mianowicie fundusze inwestycyjne. Ten wpis za zadanie ma w dość syntetyczny sposób wskazać zalety i wady funduszy inwestycyjnych, których ideą jest powierzanie środków finansowych specjalistom, którzy w zamian za „skromną” prowizje mają w efektywny sposób inwestować te środki.

Zalety funduszy inwestycyjnych

 • znaczna oszczędność czasu w stosunku do samodzielnego inwestowania,
 • główna zaleta funduszy inwestycyjnych to gwarancja, że nasze środki będą zarządzane przez specjalistów, nie zawsze tych najlepszych, ale z dużym doświadczeniem i odpowiednimi certyfikatami. Należy jednak pamiętać, że nawet oni mogą się mylić, dokładne przewidzenie daty głębszej korekty lub wybuchu kryzysu jest dość skomplikowane,
 • fundusze inwestycyjne z reguły są bardzo dobrze zdywersyfikowane, nie narażamy się na ryzyko systematyczne,
 • transparentność funduszy, przepisy prawa obligują zarządzających funduszami do udostępniania inwestorom szeregu informacji,
 • zależnie od preferowanej klasy aktywów i awersji do ryzyka możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu,
 • duży wybór różnych funduszy, który umożliwia wybranie takiego, który będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom,
 • dodatkowe usługi, np. darmowe analizy, infolinia, szkolenia,
 • łatwy i tani dostęp do zagranicznych aktywów,
 • niski próg wejścia (brak konieczności posiadania dużych kwot pieniędzy), uzyskujemy możliwość inwestowania w aktywa, które zwykle wymagają wielotysięcznych nakładów (np. wielu dóbr zaliczanych do inwestycji alternatywnych)

Wady funduszy inwestycyjnych

 • główna wada funduszy inwestycyjnych to koszty, prowizje za zarządzanie różnią się od klasy aktywów, ale zawsze zmieszają nasz zysk lub zwiększają stratę o kilka procent. Dodatkowo wszelkiego typu opłaty mogą posiadać skomplikowaną konstrukcję, uzależnioną od niemiarodajnego benchmarku.
 • bardzo duża liczba funduszy (różnorodność), co utrudnia wybór właściwego funduszu,
 • fundusze co do zasady są formą długotrwałego lokowania kapitału,
 • niewielki wpływ na politykę inwestycyjną funduszu,
 • brak gwarancji zysku, wada ta dotyczy większość instrumentów finansowych/ form inwestowania i odróżnia inwestowanie od oszczędzania, nie trzeba zatem się nią szczególnie przejmować, ale zawsze uwzględniać,
 • wielu klientów, dość niesłusznie uważa konstrukcję funduszy inwestycyjnych za skomplikowaną,
 • dużo marketingu, mało rzetelnych danych. Za wadę funduszy inwestycyjnych można uznać wszechobecne chwalenie się historycznymi wynikami poszczególnych funduszy w celu przyciągnięcia mniej świadomych klientów (co może prowadzić do misselingu). Nie wszyscy wiedzą, że dotychczasowe rezultaty nie mają wpływu na przyszłą stopę zwrotu (np. problem survivorship bias),
 • brak możliwości szybkiej reakcji na aktualne wydarzenia, fundusz inwestycyjny posiadający znaczne zaangażowanie ma trudności z wycofania się z danej inwestycji bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Jeżeli poznałeś już plusy i minusy lub jak kto woli zalety i wady funduszy inwestycyjnych, a mimo to podjąłeś decyzję, że jednak to nie twoja bajka, to pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do sprawdzonych i prostych lokat bankowych.