Lista porad pozwalających łatwo stracić inwestowane pieniądze

poradnik, porada, inwestowanie, cel, strata, pomoc, giełda, finansowy

Właściwy cel jest najważniejszy

Zainteresowanie giełdą wśród  polskiego społeczeństwa ciągle wzrasta. Trudno się dziwić, inwestowanie na giełdzie jest bowiem najlepszym rozwiązaniem w przypadku niskich stóp procentowych (tym samym niskiego oprocentowania lokat bankowych) i do tego niezbyt skomplikowanym. Wszyscy, którzy w to nie wierzą powinni częściej odwiedzać różne strony internetowe o tematyce finansowej, specjaliści (szczególnie „internetowi”) nigdy się nie mylą.

Niestety gra na giełdzie wiążę się z ryzykiem, czyli prawdopodobieństwem nieosiągnięcia zamierzonego celu. Bardzo ważne jest zatem wyznaczanie odpowiednich założeń, które chcemy zrealizować. Artykuł ten powstał, aby ukazać często nieważny dla większości profesjonalnych inwestorów cel, którym jest zostanie dobrym „dawcą kapitału” i wyciągnięcie z tego odpowiednich wniosków. Czytaj dalej

Mensa Polska wznawia sesje testowe ilorazu IQ

INTELIGENCJA, TEST, badanie, sesja, wznowienie, zablokowanie

Wznawia? To znaczy, że były zawieszone?

(Jeżeli nie wiesz czym jest Mensa, zacznij od tego wpisu)

31 lipca 2015 na stronie internetowej Stowarzyszenia Mensa Polska  pojawił się krótki wpis:

Mensa Polska zawiesza przeprowadzanie sesji testowych do odwołania. O planowanym wznowieniu testowania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Zawieszenie sesji testowych było niemiłym zaskoczeniem zarówno dla wielu ludzi pragnących sprawdzić swój iloraz inteligencji, jak i niektórych mensa. Decyzja ta była niełatwa i wymagała od ówczesnego prezesa stowarzyszenia Jarosława Lubelskiego sporej odwagi oraz determinacji. Krytyka pojawiała się bowiem nie tylko z zewnątrz, lecz także ze strony pozostałych członków stowarzyszenia. Czytaj dalej

Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Mensa Polska

informacje, mensa, inteligencja, ludzie, geniusze, działanie, iqHistoria Mensy w skrócie

Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało 70 lat temu w Anglii  (w 1946 roku). Za twórców tej organizacji uznaje się Rolanda Berrila i Lancelota Ware`a. Ich głównym celem było stworzenie organizacji skupiającej inteligentnych ludzi, posiadający wysoki iloraz inteligencji (IQ od ang. intelligence quotient). Nowo powstałe stowarzyszenie otrzymało nazwę Mensa, oznaczającą po łacinie stół. Nazwa ta miała nawiązywać do idei okrągłego stoły, przy którym wszyscy są sobie równi i nie miejsc nieważnych. Prezentowane założenie stało się fundamentem stowarzyszenia i pomimo upływu czasu ciągle jest aktualne. Mensa nieustannie pozostaje organizacją apolityczną typu non-profit, w której każdy ma prawo posiadać i prezentować własne poglądy, nawet te niszowe, bagatelizowane przez większość społeczeństwa. Czytaj dalej

Reguła trzech sigm

regula-trzech-sigmReguła trzech sigm w swojej klasycznej postaci jest nieodzownie związana z pojęciem odchylenia standardowego (oznaczanego przeważnie jako σ) i rozkładu normalnego. Metoda ta umożliwia nam błyskawiczne określenie przedziałów, w których znajduje się określony liczba obserwacji, bez konieczności stosowania skomplikowanych wzorów.

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym lub zbliżonym do niego w przedziale:
[μ−1σ,μ+1σ] znajduje się 68,2% wszystkich obserwacji (przedział nazywany czasami „typowym obszarem zmienności”),
[μ−2σ,μ+ 2σ] znajduje się 95,4% wszystkich obserwacji,
[μ−3σ,μ+3σ] znajduje się 99,7% wszystkich obserwacji.
Dodatkowo warto podać przedział dla czterech odchyleń standardowych [μ−4σ,μ+4σ], w którym znajduje się 99,994% wszystkich obserwacji. Czytaj dalej

Lobbyści wygrali bitwę, ale wojna o podatek handlowy ciągle trwa

lobbyści, blokada, zawieszenie, rezygnacja podatek, handlowyPodatek handlowy zawieszony

Minister finansów Paweł Szałamacha poinformował wczoraj w Polskim Radiu 24, że długo przygotowywany, konsultowany w różnych środowiskach, budzący wiele kontrowersji program walki z zagranicznym kapitałem stosującym agresywną optymalizację podatkową został zawieszony.

Mowa oczywiście o podatku handlowym, którego formuła została zakwestionowana przez Komisję Europejską. Głównym argumentem przeciwko rządowemu projektowi było faworyzowanie mniejszych sklepów, co może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Czytaj dalej

Odchylenie standardowe

odchylenie, standardowe, obliczanie, przykład, prosty, wnioski, prezentacja, działanie

Odchylenie standardowe jest klasyczną miarą zmienności opisaną po raz pierwszy przez Karla Pearsona w 1894 roku. Miara ta określa średnie odchylenie od średniej arytmetycznej, inaczej mówiąc jak bardzo wartości jakieś zmiennej są rozrzucone wokół średniej. Jak to często bywa prezentowana definicja jest zapewne niezrozumiała dla większości odbiorców, na szczęście od strony praktycznej jest stosunkowo prosta. Warto znać to zagadnienie, gdyż obecnie ma ono fundamentalne znaczenie nie tylko dla statystyki, lecz wielu innych dziedzin nauki. Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów przedłuża program gwarancji de minimis

program gwarancji de minimisKomunikat ministerstwa

Program gwarancji de minimis został przedłużony o 1 rok i obecna data jego wygaśnięcia to 31 grudnia 2017 r., informację tę udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów dzień po podpisaniu rozporządzenia, które miało miejsce 1 września 2016 r.

W związku z wydłużeniem czasu obowiązywania programu, zaplanowano przeznaczenie na jego realizację w latach 2013-2017 kwoty ok. 40,8 mld zł. Część środków niezbędnych do realizacji Czytaj dalej