Problem Pana i Sługi – kto tak naprawdę rządzi?

rządzić pan sługa król rozkaz koronaProblem Pana i Sługi – wprowadzenie

Problem Pana i Sługi (lub Pryncypała i Agenta) ze względu na swój charakter jest jednym z podstawowych zagadnień nauk ekonomicznych. Problem ten występuje zawsze, gdy Pan musi przekazać Słudze prawo podejmowania decyzji lub działań w jego imieniu. Czyni to, gdyż uwarz, iż przyniesie mu to korzyści. Przykładowo pracodawca zatrudnia pracownika, aby ten wykonywał Czytaj dalej

Dlaczego rząd nie może wydrukować więcej pieniędzy i ich nam rozdać? – Realną i nominalną wartość pieniądza

stos banknotów, 100 złotych, 50, gwarancja, depozyt, środki pieniężne, nominalna realnaRóżnica między realną i nominalną wartością kwoty pieniądza

Rozważania na temat dlaczego rząd nie może wydrukować więcej pieniędzy i ich nam rozdać, należy rozpocząć od wytłumaczenia czym jest realną i nominalną wartość pieniądza oraz co oznacza termin siła nabywcza.

Termin siła nabywcza jednostki pieniądza pojawi się w mediach, zatem choć większość z nas nie jest w stanie sformułować odpowiedniej definicji, zapewne wie co to jest. A siła nabywcza jednostki pieniądza to nic innego jak ilość dóbr, którą przeciętnie można za nią nabyć. Czytaj dalej