Lista ostrzeżeń publicznych KNF może uchronić twoje oszczędności

ostrzeganie, publicznych, oszustwo, przeciwdziałanie, wyłudzenie, oszczędzaniem ochrona, wpisanie, nadzur

Ostrzeganie i przeciwdziałanie oszustwom

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jest zbiorem podmiotów charakteryzujących się przeważnie wątpliwą wiarygodnością, w stosunku, do których KNF zgłosił odpowiednim podmiotą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest więc alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z wymienionymi tymi podmiotami.

Postępowania sądowe mają określone procedury, terminy i w związku z tym mogą trwać nawet kilkanaście lat. W czasie, których nieuczciwe podmioty mogą wyłudzać oszczędności w celu ich kradzieży lub obciążania ryzykiem bez odpowiedniego zezwolenia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że np. w przypadku Amber Gold KNF kilkukrotnie zgłaszał podejrzenie popełnienie przestępstwa do prokuratury, zostały one jednak początkowo oddalone. Jedną z nielicznych szans ostrzeżenia deponentów w tego typu sytuacji w świetle obowiązującego prawa było więc wpisanie tej firmy na listę ostrzeżeń publicznych, co zresztą zostało uczynione na długo przed upadkiem tego podmiotu.

O podmiotach obecnych na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Usunięcie podmiotu z omawianego wykazu nie jest proste (pomimo np. umorzenia postępowania), skutkuje to ciągłym przyrostem liczby obecnych na niej podmiotach związanych z branżą finansową. Należy nadmienić także, że oprócz firm na liście znajdują się również osoby fizyczne (np. Kamil M., zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Na liście ostrzeżeń publicznych ciągle obecna jest np. przytoczona wcześniej spółka Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 322228, jak też inne podmioty związane ze znacznymi wyłudzeniami pieniędzy np. Finroyal FRL Capital Limited, Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu KRS 411357, DOBRALOKATA Sp. z o.o. KRS 342885. Powodem wpisy wymienionych firm na listę było podejrzenie wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF (art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe).

To właśnie najgłośniejsze afery zaczęły zwracać uwagę społeczeństwa na niebezpieczeństwo dokonywania transakcji z niektórymi podmiotami, żerującymi na ludzkiej łatwowierności i chciwości. Ludzkie dramaty bowiem wiążą lub będą się wiązać z większością z prawie dwustu podmiotów, przed którymi przestrzega KNF (pełna aktualna lista).

Przykładowe pozostałe przyczyny wpisania podmiotu na lista ostrzeżeń publicznych (na dzień 23.11.2016):

  • wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych (art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
  • prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia (art. 56 a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych)
  • prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia (art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych)
  • wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia (art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 – art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
  • nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego (art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych)

Sami możemy pomóc przeciwdziałać przestępstwom

Wśród przytoczonych wcześniej przyczyn wpisania do rejestru „podejrzanych podmiotów” powtarza się często jedno wyrażenie „bez zezwolenia”. Musimy być bowiem świadomi, że wiele czynności związanych z branżą finansową wymaga odpowiedniej licencji potwierdzającej rzetelność, fachowość i spełnienie wszystkich prawnych wymogów.

W przypadku więc, kiedy powierzamy nasze środki jakimkolwiek firmom lub osobą prywatnym (szczególnie w przypadku nowych dla nas kontrahentów) należy starannie sprawdzać druga stronę transakcji. Musimy szczegółowo sprawdzić, czy dany podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do świadczenia oferowanych nam usług. Czynność ta jest szczególnie zalecana w przypadku nowopowstałych podmiotów, które pomimo dobitnych przesłanek mogły jeszcze nie trafić na listę ostrzeżeń publicznych.

Ostatecznie jednak i tak powinniśmy dokonywać decyzji w oparciu o zdrowy rozsądek niezmącony negatywnymi emocjami (głównie chciwością lub strachem), gwarantowane wysokie stopy zwrotu bez ryzyka lub stawki znacznie odbiegające od rynkowych zawsze powinny wzmagać naszą czujność.

Na zakończenie warto powiedzieć, że w przypadku, kiedy mamy uzasadnione wątpliwości odnoście jakiegoś podmiotu oferującego usługi finansowe warto o tym poinformować KNF. Organ ten zajmie się ich weryfikacją i ewentualnie podejmie odpowiednie kroki prawne, wpisując uprzednio podejrzany podmiot na ogólnodostępną listę ostrzeżeń publicznych.

Zagraniczne organy nadzory również prowadzą rejestry podobne do tego nadzorowanego przez KNF, linki do niektórych z nich dostępne są w tym miejscu.