Ministerstwo Finansów przedłuża program gwarancji de minimis

program gwarancji de minimisKomunikat ministerstwa

Program gwarancji de minimis został przedłużony o 1 rok i obecna data jego wygaśnięcia to 31 grudnia 2017 r., informację tę udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów dzień po podpisaniu rozporządzenia, które miało miejsce 1 września 2016 r.

W związku z wydłużeniem czasu obowiązywania programu, zaplanowano przeznaczenie na jego realizację w latach 2013-2017 kwoty ok. 40,8 mld zł. Część środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych założeń ma pochodzić ze środków unijnych. Uzyskanie dodatkowych funduszy będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu głębszej zmiany programu gwarancji do minimis.

Od marca 2013 r., czyli od rozpoczęcia programu gwarancji de minimis według stanu na 31 lipca 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (państwowy bank wyznaczony do realizacji tego projektu) udzielił prawie 31 milionów gwarancji dla 111,4 tys. przedsiębiorców, co przełożyło się na udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) kredytów przez banki komercyjne w kwocie 55 mld zł.

Cel funkcjonowania programu gwarancji de minimis

Małym i średnim przedsiębiorstwom, które często funkcjonują na rynku od stosunkowo niedawna trudno jest pozyskać środki niezbędne na rozwój. Emisja długu (np. obligacje) z różnych względów jest poza ich zasięgiem, rynek Private Equity i Venture Capital (szczególny rodzaj inwestycji kapitałowych stanowiących dla przedsiębiorstwa zewnętrzne źródło finansowania,  przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju generujące znaczne ryzyko) jest w Polsce ciągle słabo rozwinięty, wręcz niszowy, kredyt bankowy jest natomiast niedostępny ze względu na brak zabezpieczeń.

Program gwarancji de minimis ma przeciwdziałać odcięciu MŚP od finansowania poprzez udzielaniu gwarancji niezbędnych do uzyskania kredytu bankowego. Z dostępnych danych i raportów np. Efekty „Programu gwarancji de minimis” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 2015 płynie przesłanie, że dotychczas program przynosi pożądane efekty. Z drugiej strony program ten jest ingerencją państwa w „wolny rynek”,  ma to oczywiście swoich zwolenników i przeciwników.