Najdziwniejsze fobie luźno związane z finansami i polityką

strach, lęk fobia, przerażeniaStrach przed niektórymi sytuacjami, zjawiskami, zwierzętami lub przedmiotami jest uzasadniony i bardzo potrzebny. Chroni on ludzi przed uszczerbkami na majątku lub zdrowiu poprzez przygotowanie zarówno ciała, jak i umysłu do działania. Człowiek na tyle głupi aby niczego się nie bać zwykle nie żyje zbyt długo.

Natrętny strach, utrudniający normalne funkcjonowanie (zwany fobią) nie jest jednak pożądany. Osoby posiadające fobie wyolbrzymiają niektóre zagrożenia, a nawet dostrzegają je tam, gdzie ich nie ma. Prowadzi to do irracjonalnych, często gwałtownych zachować, a nawet objawów somatycznych, takich jak: nadmierna potliwość, bezsenność, zawroty głowy, wymioty, duszności itp.

Wiele fobii dotyczących rozpowszechnionych bodźców posiada dobrze znane dużej części społeczeństwa nazwy. Nie budzą one naszego zdziwienia i w związku z tym są często trudne do zdiagnozowania. Związane z nimi zachowania są postrzegane jako trochę przesadzone reakcji na czynniki, których naprawdę należy się w pewnym stopniu obawiać.

Najczęściej spotykane fobie:

Arachnofobia – lek przed pająkami
Klaustrofobia – lęk przed zamkniętymi, niewielkimi pomieszczeniami
Agorafobia – strach przed przestrzenią
Akrofobia – lek przed dużymi wysokościami
Ksenofobia – lęk przed obcymi ludźmi
Kynofobia – lęk przed psami
Ofidiofobia – lęk przed wężami
Nyktofobia – lęk przed ciemnością
Rodentofobia – lęk przed gryzoniami
Brontofobia – strach przed burzami i piorunami
Dentofobia – strach przed dentystami i zabiegami dentystycznymi
Mizofobia – strach przed bakteriami i zarazkami

Wielu ludzi posiada również szczątkową wiedzę o najdziwniejszych ich zdaniem fobiach lub tych, które posiadając fajnie brzmiącą nazwę. Taką ciekawostką zawsze można zabłysnąć w towarzystwie i podebatować na temat, jak inni ludzie są nienormalni.

Najdziwniejsze fobie:

Phobophobia – strach przed strachem
Ablutofobia – strach przed myciem lub kąpielą
Perelingaufobia – lęk przed mówieniem w obcym języku
Anksofobia – strach przed ważeniem się
Lepidopterofobia – strach przed motylami
Hedonofobia – strach przed odczuwaniem przyjemności.
Rusmusofobia – strach przed muzyką country
Turofobia – strach przed serem
Seksofobia – lęk przed płcią przeciwną
Hebdomofobia – strach przed niedzielnymi wieczorami
Chiclefobia  strach przed gumą do żucia
Eufobia – strach przed dobrymi wiadomościami
Pedofobia – strach przed dziećmi
Spectrophobia – strach przed lustrami
Ksantofobiastrach przed żółtym kolorem
Purpurofobia – strach przed fioletowym kolorem
Eremofobia – strach przed czerwonym kolorem
Chetofobia – strach przed włosami
Sciaphobia – strach przed cieniem
Teatrofobia – strach przed teatrami
Nelofobia – strach przed szkłem
Skryptofobia – strach przed publicznym pisaniem
Deipnophobia – strach przed konwersacją podczas obiadu
Skolionofobia – strach przed szkołą

Po najpopularniejszych i najdziwniejszych (zdaniem autora bloga) fobiach przyszedł czas na fobie związane z finansami i politykę:

Politykofobia – strach przed politykami
Obawiać należy się tego co politycy robią lub mówią, ale jeszcze straszniejsze jest to czego nie mówią i czego nie robią.

Primaforifobia – lęk przed wychodzeniem z pracy jako pierwszy
Wydawać by się mogło, że takie schorzenie jest bardzo pożądane przez pracodawców, lecz nie jest to do końca prawda. Pracownik, który musi wyjść wcześnie z pracy, a boi się tego dokonać jest po pewnym czasie bardzo nieefektywny, szczególnie pod koniec dnia roboczego.

Kleptofobia – strach przed kradzieżą
Kleptofobicy nieustannie pilnują posiadanych przedmiotów materialnych w obawie przed ich kradzieżą. Wszyscy ludzie postrzegani są przez nich jako potencjalni złodzieje, którzy tylko czyhają na moment, kiedy właściciel zaśnie lub spuści z oczu posiadany wartościowy przedmiot.

Plutofobia – strach przed bogactwem
Wraz ze zmianą statusu materialnego zmieniają się przyzwyczajenia, środowisko i oczekiwania wobec osób zamożnych. Niektórzy strasznie się tego obawiają, co oni bowiem poczną, kiedy stracą kontakt z rodziną, prawdziwymi przyjaciółmi i środowiskiem, które jest im bliskie.

Atychifobia – strach przed porażką
Podejmowanie jakichkolwiek złożonych działań wiąże się z ryzykiem porażki. Należy zatem nie podejmować żadnych wyzwań lub tak się wytrenować w danej dziedzinie, aby zminimalizować ryzyko porażki.

Dikefobia – strach przed wymiarem sprawiedliwości
Nie tylko ci, którzy mają coś na sumieniu obawiają się sądów. Cierpiący na dikefobią to również ludzie obawiających się niesprawiedliwych wyroków, przewlekłością rozpraw czy budynków sądów.

Ergofobia – strach przed pracą
Fobia ta związana jest z poważnymi zaburzeniami nerwicowymi. Chorzy obawiają się podejmowania jakiejkolwiek pracy, czynności mogących kojarzyć się z pracą lub działaniami zmierzającymi do podjęcia pracy.

Arytmofobia – strach przed liczbami
Powszechne schorzenie wśród humanistów. Jakikolwiek wzmianka o liczbach, liczeniu powoduje nieprzyjemne doświadczenia i frustrację. Choroba ta objawia się również unikaniem konkretnych liczb np. 3, osoba taka nie może mieszkać w lokalu oznaczonego trójką, ustawiać budzika na 2.33 czy kupować trzech, trzynastu, dwudziestu trzech… przedmiotów w sklepie.

Diwerufobia – strach przed przyznaniem się do powiedzenia nieprawdy
Ludzie kłamali, kłamią i będą kłamać, to nie ulega wątpliwością. Przyznanie się do kłamstwa nie jest proste, gdyż po pewnym czasie kłamstwa, dużo ciekawsze niż nudna prawda zaczynają żyć własnym życiem. Jeżeli jednak ktoś chorobliwie obawia się przyznać do powiedzenia nieprawdy nawet w sytuacji, kiedy jest to oczywiste oznacz to, że taka osoba cierpi na diwerufobie.

Glossofobia – strach przed publicznym prezentacjami, przemowami, występami
Trema to zrozumiała rzecz, jeżeli jednak ktoś zaczyna mdleć, wymiotować lub uciekać w sytuacji, kiedy musi zaprezentować coś szerszemu gronu odbiorców to już jest choroba.

Chrometofobia (chrematofobia) – strach przed pieniędzmi
Ta fobia przybiera różne formy. Można bać się zarówno całej sztucznej koncepcji pieniądza, która jest wyłącznie umową społeczną, jak też samych monet lub banknotów, będących siedliskami bakterii.

Fronemofobia – strach przed koniecznością samodzielnego myślenia
Ludzie, którzy całe życie byli trzymani pod kloszem boją się rutyny życia. Jeżeli lęk ten przerodzi się w fobie, to osoby takie cały czas będą szukały autorytetów, osób, które powiedzą im co mają robić i jak żyć.

Nomofobia – strach przed utratą lub pozostawaniem bez telefonu komórkowego
Osoby chore na nomofobię lękają się przebywania w miejscach, które nie zapewniają im kontaktu z resztą świata, czyli np. tam gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych, niskiego stanu naładowania baterii, który może doprowadzić do wyłączenia telefonu lub utraty telefonu w wyniku zgubienia lub kradzieży.

Neofobia – lęk przed nowymi doświadczeniami, rzeczami lub jakimikolwiek zmianami
Neofobia objawia się niechęcią do jakichkolwiek działań ukierunkowanych na zmianę ustalonego porządku rzeczy. Rutyna dla takich ludzi jest podstawą i sensem życia, a wszystkie nowe idee, koncepcje, przedmioty mogą stać się obiektami agresji.

Na koniec jak zwykle czas na refleksie. Temat fobii został przedstawiony w tym artykule w dość nienaukowy, żartobliwy i radosny sposób. Należy jednak pamiętać, że ludzie borykający się z niektórymi przypadkami irracjonalnego/głupiego strachu są ciężko chorzy. Natomiast skomplikowane działania zmierzające do ich wyleczenia lub ograniczenia skutków choroby wymagają dużo ciężkiej pracy.