O stronie

Często wydaje się nam, że media głównego nurtu nas osaczają, zmuszają do patrzenia na świat z ich punktu widzenia. Oczywiście mamy rację, a uświadomienie sobie tego faktu jest pierwszym krokiem w dobrą stronę. Nie możemy jednak przypisywać całej winy tylko tym podmiotą, głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest ludzka natura. Wszyscy jesteśmy głupi, jednym z przejawów tej głupoty jest ignorancja.

Lubimy twierdzić, iż nie da się nas oszukać, omamić, że zawsze  dążymy do tego, aby poznać prawdę porównując informacje z różnych źródeł. Rzecz jasna tak jest, ale tylko w przypadku niewielkiej liczby zagadnień, z którymi jesteśmy związani. W większości przypadków jednak przyjmujemy za pewnik wiodącą teorię w danej dziedzinie, tego typu ignorancja jest przeważnie niepodważalnie logiczna i ergonomiczna, oszczędza nam znaczą ilość czasu oraz innych zasobów. Mało kto przejmuje się często ważnymi dyskusjami poświęconym takim zagadnieniom jak: czy Pluton jest planetą, kulą gazu czy planetoidą?, lub czy na Ziemi żyje 800 tys. czy 8,7 miliona gatunków zwierząt, z pośród których nie znamy blisko 90%. W przypadku polityki, gospodarki, finansów natomiast praktycznie wszyscy jesteśmy ekspertami, i chętnie bierzemy udział w dyskusji związanej z tymi tematami. W żaden sposób nie przeszkadza nam to, że z tych samych faktów główne media wyciągają diametralnie różne wnioski, a następnie je nam indoktrynują.

Strona glosniewazny.pl ma na celu w pewnym sensie walkę z narzucanym nam tokiem myślenia w niektórych kwestiach, poprzez narzucanie własnego toku myślenie prezentowanie ciekawych artykułów, komentarzy, odmiennych, często niszowych spojrzeń na tematy gospodarcze, polityczne i społeczne. Innym ważnym celem tej strony jest pogłębianie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków. Ostatnim istotnym elementem jest próba uświadomienia każdemu rzeczy oczywistej, że wszyscy jesteśmy głupi. Zaznaczyć należy jednak, że prezentowane tu pojęcie głupoty wykraczać będzie ponad ogólnie przyjęte pejoratywne znaczenie tego słowa, a zrozumienie jego przedefiniowanego sensu wymagać będzie dość sporego wysiłku związanego z uważnym czytaniem zamieszczanych artykułów, opinii i komentarzy.