Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Mensa Polska

informacje, mensa, inteligencja, ludzie, geniusze, działanie, iqHistoria Mensy w skrócie

Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało 70 lat temu w Anglii  (w 1946 roku). Za twórców tej organizacji uznaje się Rolanda Berrila i Lancelota Ware`a. Ich głównym celem było stworzenie organizacji skupiającej inteligentnych ludzi, posiadający wysoki iloraz inteligencji (IQ od ang. intelligence quotient). Nowo powstałe stowarzyszenie otrzymało nazwę Mensa, oznaczającą po łacinie stół. Nazwa ta miała nawiązywać do idei okrągłego stoły, przy którym wszyscy są sobie równi i nie miejsc nieważnych. Prezentowane założenie stało się fundamentem stowarzyszenia i pomimo upływu czasu ciągle jest aktualne. Mensa nieustannie pozostaje organizacją apolityczną typu non-profit, w której każdy ma prawo posiadać i prezentować własne poglądy, nawet te niszowe, bagatelizowane przez większość społeczeństwa.

Oficjalny polski odział Mensy powstał stosunkowo późno, gdyż dopiero 8 grudnia 1989 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Mensa Polska, z siedzibą w Krakowie. Pierwszą sesję testową w naszym kraju odbyła się w Warszawie, przeprowadził ją Ed Vincent, piastujący wówczas funkcję dyrektora administracyjnego Mensa International.

Struktura organizacyjna

Mensa International (MI, Mensa Międzynarodowa) zrzesza obecnie ponad 120 tysięcy osób na całym świecie. Członkami MI zostają automatycznie członkowie jednaj z 50 Mens Krajowych, w przypadku braku Mensy krajowej można ubiegać się bezpośrednio o członkostwo w MI. Przynależność do określonej Mensy krajowej nie jest permanentna, można dokonać jej zmiany np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

W ramach Mens krajowych funkcjonują Grupy Regionalne (GR) ułatwiające komunikację mensan zamieszkujących dany obszar geograficzny. W ramach Mensy Polska funkcjonują np. GR Region Zachodniopomorski, GR Wrocław, GR Trójmiasto, GR Warszawa. Mensanie mają także prawo tworzyć Grupy Specjalnych Zainteresowań (SIG-i od ang. Special Interest Groups) skupiające osoby o wspólnych zamiłowaniach i pasjach. Nazwy SIG-ów z reguły nawiązują do tematyki, jakiej zostały poświęcone, np. Business SIG, Poker-SIG, Szach SIG, Filozofia SIG.

Kim są mensanie?

Mensanie są zwykłymi ludźmi, którzy udowodnili podczas testu swój wysoki iloraz inteligencji (IQ), kwalifikujący ich pod tym względem do dwóch górnych procent populacji i to wszystko. Warto uświadomić sobie, że członkiem Mensy może być średnio co pięćdziesiąta osoba spotykana w szkole, pracy czy na ulicy.

Mensanie to nie tylko profesorowie, inżynierowie, lekarze odnoszący wielkie życiowe sukcesy, tylko przedstawiciele różnych zawodów. Równie dobrym kompanem do merytorycznej dyskusji może być programista, prawnik, jak też budowlaniec, znudzony życiem urzędnik lub bezrobotnym opiekującym się w domu dziećmi.

Brak jakiejkolwiek dyskryminacji, sprawia, że Mensa jest spokojną przystanią dla wszystkich, którym trudno odnaleźć się w normalnym świecie. Poznanie ludzi niekoniecznie podobnych do nas, ale również się wyróżniających może bardzo pozytywnie wpłynąć na postrzeganie świata i samopoczucie.

Wybrane korzyści z posiadania statusu członka Mensy

  • Możliwość kontaktu i spotkań z mensanami z całego świata
  • Dostęp do zamkniętego dla osób z zewnątrz kanałów komunikacyjnych
  • Możliwość subskrypcji dwumiesięcznika ForuM i dostęp do wydań archiwalnych
  • Legitymacja członkowska i znaczek Mensy Polska (przydatne tylko w sytuacjach, kiedy ktoś lubi szpanować znajomym – raczej niepopularne zachowanie wśród mensan)
  • Kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin i możliwość zdobycia pracy
  • Realizacja ciekawych projektów dofinansowywanych przez stowarzyszenie

Jaki wynik testu IQ kwalifikuj do wstąpienia do Mensy?

Poziom ten jest różny w różnych krajać i wynosi przeważnie 130, 132 lub 148,w zależności od stosowana jednej z trzech skal o odchyleniach standardowych równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella). O odchyleniu standardowym możecie przeczytać w tym wpisie, a regule 3 sigm pozwalającej szybko zrozumieć, dlaczego wynik powyżej dwukrotność odchylenia standardowego kwalifikuje do dwóch górnych procent społeczeństwa w tym miejscu.

W naszym kraju (kręgu kulturowym) z ilorazem IQ jest podobnie jak z długością męskiego przyrodzenia, można być dumnym z jego wielkości, ale poza określonymi, rzadkimi sytuacjami nie należy się nim chwalić i go nadmiernie eksponować.

Jak zostać członkiem Mensy?

Cały proces jest stosunkowo prosty, po pierwsze należy poddać się testowi IQ. Testy przeprowadzane są nieregularnie, zwykle w większych miastach. Jeżeli uzyskany wynik kwalifikuje nas do dwóch górnych percentyli społeczeństwa i opłacimy składkę członkowską (osoby poniżej 16 roku życia są zwolnione z opłat) możemy wstąpić do Mensy.

Harmonogram sesji testowych i źródło większości prezentowanych informacji znajduje się na oficjalne stronie Mensy.