Podsumowanie sesji testowych Stowarzyszenie Mensa Polska w 2016 [Wywiad]

mensa obrazek 5 na 5

Na pytania autora bloga dotyczące sesji testowych odpowiada Eliza Ropka, prezes Stowarzyszenia Mensa Polska.

Dlaczego sesje testowe musiały zostać na pewien czas zawieszone?

Najprościej rzecz ujmując testy badające inteligencję podlegają z czasem „rozkalibrowaniu”, dlatego dbając o odpowiednią jakość badań należy je co pewnie czas wymieniać lub renormalizować. Nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji obniżenia jakości prowadzonych przez nas badań inteligencji, dlatego podjęto prewencyjnie decyzję o czasowym zawieszeniu sesji testowych. Cała procedura trwała trochę dłużej niż początkowo przewidywaliśmy, ale organizacja taka jak Mensa nie może sobie oczywiście pozwolić na niewymaganie od siebie jak najlepszej jakości. Dzięki temu, że Mensa Polska nie utrzymuje się z wpływów z sesji (które pokrywają koszty organizacyjne tychże) nie było też zagrożenia dla płynności finansowej Stowarzyszenia więc można było tą kwestię rozwiązać opierając się wyłącznie na kwestiach czysto merytorycznych.

Dodatkowym plusem całej sytuacji jest to, że w zgodnej opinii „nowy” test jest bardziej zróżnicowany i ciekawszy dla badanych.

Czy pierwsza sesja testowa w Krakowie po tym okresie była dużym wyzwaniem?

Wbrew pozorom nie – posiadamy wieloletnie how-know w sprawie przeprowadzania sesji testowych i wystarczyło tylko zastosować wielokrotnie wcześniej używane procedury. Dodatkowo krakowska Grupa Regionalna jest dość liczna, aktywna i chętna do pomocy. Jedynym utrudnieniem było to, że sesja w Krakowie była połączona z prowadzoną przez nas konferencją z okazji Dnia Inteligencji, oraz odbywającymi się równocześnie w Małopolskim Centrum Biotechnologii badaniami MRI zespołu prof. Andrzeja Urbanika i prof. Tadeusza Marka nad budową ciała modzelowatego osób z bardzo wysoką inteligencją, więc jednocześnie musieliśmy zająć się kilkoma eventami, a sama sesja testowa odbywała się w salach wykładowych Uniwersytetu Jagiellońskiego a nie jak w pozostałych miastach w komercyjnych salach konferencyjnych.

W jakich miastach poza Krakowem odbyły się jeszcze sesje w 2016?

Poza Krakowem odwiedziliśmy również Gdańsk, Warszawę, Wrocław, Poznań oraz Lublin.
Sesja w Warszawie w hotelu Mercure Grand również była połączona z przygotowaną przez nas konferencją, podczas której swoją prelekcję miał m.in. nasz mentor – Główny Psycholog Mensy Polska prof. Czesław Nosal.

Ilu osób przystąpiło do testów?

Rozumiem, że pytanie dotyczy już „nowych” testów. Podczas sesji w II połowie 2016 roku przebadaliśmy 472 osoby.

Jak wyglądała kwestia „zdawalności”?

Na chwilę obecną próbka jest stosunkowo niewielka (do 22.01 niecałe 600 osób), ale prawie 3 osoby na 10 przychodzących na sesje uzyskuje wynik uprawniający do członkostwa w Stowarzyszeniu – na jakieś większe podsumowanie przyjdzie pewnie czas za jakieś 2 lata. Oczywiście „zdawalność” wynika  również z tego, że jednak osoby płacące za badania i piszące nasze testy zdecydowanie nie są „losową” próbką z populacji. Jeśli chodzi o porównanie z wcześniej stosowanym testem to widać niewielki spadek „zdawalności”, co tylko potwierdza, że prewencyjne zawieszenie sesji nastąpiło w odpowiednim do tego momencie.

Jak wiele osób z pozytywnym wynikiem testu zdecydowało się już
przystąpić do Mensy?

Wynik kwalifikujący jest ważny „bezterminowo”, więc ciężko oceniać dokładnie jaka część osób ostatecznie dołączy do Stowarzyszenia. Z obserwacji wynika, że większość osób jednak się na to decyduje – z osób które „zdały” test w 2016 roku na chwilę obecną 2/3 złożyło już deklaracje członkowskie, a pamiętać należy, że część wyników była wysyłana pod koniec grudnia.

Jakie są terminy planowanych sesji testowych w 2017?

Aktualny harmonogram zawsze najlepiej sprawdzać bezpośrednio na nasze stronie internetowej https://www.mensa.org.pl/czlonkostwo/harmonogram/, w tej chwili zaplanowane są w tym półroczu jeszcze sesje w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Warszawie (odbyły się już w Katowicach i Rzeszowie). Dodatkowo wstępnie planujemy na wiosnę sesje w Toruniu, Białymstoku i Wrocławiu, ale nie jest to jeszcze w 100% pewne. Na naszej stronie internetowej https://www.mensa.org.pl/testy/zgloszenie.php można się zapisać na automatyczne powiadomieniu o rozpoczęciu rejestracji w danej okolicy.

Dlaczego jest tak mało sesji?

Mamy w Polsce 12 ośrodków, w których działają nasze Grupy Regionalne, docelowo w każdym powinna odbyć się sesja w ciągu 12 miesięcy od wznowienia testów. Same sesje testowe są tylko drobną częścią działalności Stowarzyszenia –najbardziej widoczną dla osób „z zewnątrz”, choć z drugiej strony w ciągu ostatnich 6 miesięcy zorganizowaliśmy 2 duże konferencje naukowe, zaangażowaliśmy się w trwające nadal badania MRI prof. Urbanika czy gościliśmy blisko pół tysiąca mensan z całego świata w ramach spotkania w Krakowie w sierpniu 2016 r. więc sporo się działo.

Jest to dla nas bardziej okazja do dotarcia do potencjalnych nowych członków, więc liczba i lokalizacja sesji testowych jest pochodną planów rozwoju Stowarzyszenia. Nie mamy też dochodów z prowadzenia sesji testowych – wpłaty od uczestników pokrywają koszty organizacyjne badań, a dzięki temu, że jesteśmy Stowarzyszeniem a nie firmą nastawioną na wynik finansowy możemy sobie pozwolić na dumpingowe (w stosunku do badań w gabinetach psychologicznych) ceny i badania w cywilizowanych warunkach- bo wbrew temu co może się wielu osobom wydawać, Mensa Polska utrzymuje się ze składek członkowskich.

Na zakończenie może jakiś mensanski sekret, ciekawostka…

W ramach ciekawostki: na coroczne kilkudniowe Zjazdy Mensy Polska przyjeżdża ok. 250 osób i liczba ta systematycznie rośnie. Już teraz mamy trudności ze znalezieniem ośrodków spełniających nasze wymagania (***/**** hotel na wyłączność, odpowiednio duży, ale w oddaleniu od największych miast, kilka sal konferencyjnych itd.), a generalnie Zjazdy Mensy są dość uzależniającą imprezą i jeśli ktoś się na nim pojawi to będzie chciał koniecznie wrócić. Jeszcze kilka lat wzrostu frekwencji i będziemy chyba musieli wprowadzić losowania 😉

Największy wkład w powstanie tego wpisu mieli przedstawiciele Stowarzyszenia Mensa Polska: Grzegorz Marek (koordynator ds. sesji testowych), Eliza Ropka (prezes) oraz Piotr Strzyżewski (koordynator ds. rozwoju), składam więc im gorące podziękowania.