Rzekomo najlepsze konto bankowe według akcji ,,Miliony Polaków”

564285645491165465Celem akcji „Miliony Polaków” było poznanie preferencji Polaków w zakresie optymalnego pod ich względem konta bankowego. Uzyskane w ten sposób informacje mają posłużyć do stworzenia idealnego konta dla jak największej liczby klientów banków.

Zanim jednak przejdziemy do wyników badania, przeanalizujmy metodę zbierania i analizy danych.

Kilka informacje o badaniu

Główny etap akcji trwał 2 miesiące od 5 maja do 5 lipca 2016 roku. W tym czasie swoją opinię metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI) wyraziły ponad 22 tysiące internautów, deklarujących posiadanie konta bankowego.

Patronat merytoryczny nad całym przedsięwzięciem objął Związek Banków Polskich (ZBP), podnosząc wiarygodność badań. Jednakże zaproszenie do współpracy banków, czyli podmiotów zainteresowanych zwiększaniem opłat może budzić pewne wątpliwości.

Moim skromnym zdaniem cała akcja ,,Miliony Polaków” nie została przeprowadzona w sposób idealny ani optymalny, ale po prostu poprawny i prawdopodobnie tani. Z całą pewnością można stwierdzić, że nie uda się osiągnąć jednego z podstawowych celów całego przedsięwzięcia, a mianowicie na podstawie wyników stworzyć idealnego konta dla milionów Polaków.

Podstawowym argumentem, który potwierdza moją tezę może być metoda przeprowadzenia badania. Ankiety internetowe bezsprzecznie są tanim źródłem pozyskiwania danych, ale często są niewiarygodne i skierowane do wąskiej grupy odbiorców. Internauci są tylko jedną z wielu grup klientów banków. Brak odpowiedniej reprezentatywności grupy powoduje nieprecyzyjne wyniki, których nie można estymować (szacować) dla całej populacji.

Wyniki badania w ramach akcji ,,Miliony Polaków”

Zaledwie 36,7% ankietowanych posiada tylko jeden rachunek bankowy.

Wyłącznie z jednego rachunku aktywnie korzysta 51,8% respondentów, dwa konta wykorzystuje natomiast 30,3%, a trzy 10,7%. Widać więc, że ponad 90% uczestników badania wykorzystuje co najwyżej 3 konta niezależnie od posiadanej ich ilości.

Największa liczba internautów zadowolona jest z kosztów wypłat z bankomatów, przelewów oraz opłaty za prowadzenia konta swojego głównego rachunku, natomiast są oni najbardziej niezadowoleni z oprocentowania rachunku.

Cechy idealnego rachunku według uczestników badania
-Brak opłaty za prowadzenie rachunku 92,8% (żartobliwie można stwierdzić, że te brakujące 7,2% to odpowiedzi pracowników banków oraz tych zaznaczających cokolwiek, aby tylko wziąć udział w losowaniu nagród za udział w badaniu)
-Brak opłaty za przelewy internetowe 82,7%
-Brak opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju 74,8%
-Brak opłaty za kartę płatniczą do rachunku 72,6%

Zaledwie 8,7% ankietowanych stwierdziło, że placówka banku musi być blisko ich miejsca zamieszkania – w innych badaniach wartość ta jest zwykle znacznie większa, jeszcze raz powtórzę: taki rozbieżności są rezultatem wyboru niereprezentatywnej próby do badania.

64,5% badanych była by skłonna zapłacić za prowadzenie swojego rachunku nie więcej niż 3 złote miesięcznie, a 23% nie więcej niż 5 złotych. Biorąc pod uwagę wysoki poziom niechęci do jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku, dla celów czysto badawczych warto by było sprawdzić ile osób chciało by aby to banko dopłacał za prowadzenie konta – z oczywistych względów jednak tego nie uczyniono.

Praktycznie tyle samo ankietowanych pragnie otworzyć nowy rachunek w pełni w placówce banku (37%), jak też w całości poprzez telefon lub internet (36%).

Praktycznie połowa respondentów pragnie pomocy banku przy przenoszeniu konta do innego usługodawcy.

60% uczestników badania deklaruje, że najczęściej płaci karą płatniczą, a zaledwie 13% gotówką – kolejne przekłamanie wynikające z doboru próby.

Jeżeli zauważycie gdzieś w internecie informację, że Polacy są skłoni płacić za utrzymanie konta lub kartę płatniczą 3, 5, 15 złotych miesięcznie będzie to kłamstwo. Wiedzie, że odpowiedzi takie padały wyłącznie dlatego, że w niektórych pytaniach nie było możliwości zaznaczenia innej odpowiedzi, niż ,,nie chcę ponosić żadnych opłat” lub była ona pomijana.

Szczegółowe informacje w pełnym raporcie.