Słów kilka o roli i funkcjonowaniu animatorów rynku

wysokość spreadu, rola animatora rynku, animacja, kwotowanie, market maker, funkcjęAnimator rynku, czyli market maker to podmiot, który na podstawie posiadanych informacji zawsze gotów jest na własny rachunek zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego. Działanie takie zwiększa ilość zawieranych transakcji. Mówiąc inaczej dzięki animacji rośnie płynność rynku, co jest szczególnie istotne w wypadku niszowych walorów.

Jakie podmioty pełnią funkcję animatora rynku

W świecie finansów animatorów rynku można podzielić na detalicznych, czyli takich zawierających transakcję z ostatecznymi klientami (market userami) oraz instytucjonalnych, pośredniczących głównie w transferze ryzyka.

Naturalne predyspozycje do pełnienia roli market makera posiadają duże banki globalne. Posiadają one bowiem znaczne fundusze własne, które mogą posłużyć do absorbowania ewentualnych strat. Podmioty te cechują się również dużą wiedzą o poszczególnych rynkach, instrumentach finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem i co równie ważne nieustannie biorą udział w różnych transakcjach pełniąc funkcję pośrednika dla swoich klientów.

Dobry animator rynku, czyli jaki?

W przypadku większości niedużych rynków mamy do czynienia z oligopolem, czyli konkurencją zaledwie kilku podmiotów. Jednak na najpopularniejszych rynkach konkurencja jest znaczna, dlatego animator, aby na nich zaistnieć musi przestrzegać kilku zasad:

 • kwotować wąsko i szybko,
 • kwotować szeroki wachlarz instrumentów finansowych,
 • cały czas posiadać odpowiednie zaplecze finansowe,
 • oferować elastyczne podejście do potrzeb innych uczestników rynki,
 • zwiększać wiarygodność poprzez dobrą komunikowanie z innymi uczestnikami rynku (w przypadku klientów indywidualnych może to być np. dostarczanie odpowiednich analiz, dopracowana wizualnie platformy transakcyjnej),
 • realizować transakcję bezzwłocznie,
 • nie grać przeciwko swoim klientom.

Korzyści dla market makera wynikające z pełnionej funkcji

Animator rynku wykonuje swoje działania przeważnie na podstawie umowy zawartej z określonym podmiotem np. z GPW (Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie) i z tego tytułu czerpać określone korzyści finansowe, dodatkowo zarabiając na spreadzie (różnicy między ceną sprzedaży, a zakupu instrumentu finansowego).

Podmiot animujący w wyniku swoich operacji zyskuje jednak znacznie więcej, posiadając odpowiedni udział w rynku (flow management) zdobywa szczegółowe informacje o danym rynku, niedostępne dla zwykłych podmiotów. Może więc z większym prawdopodobieństwem przewidzieć zmianę trendu lub zbliżający się kryzys.

Wiele podmiotów traktuje animację jako działalność dodatkową, pragnąc skłonić nowych klientów do skorzystania z innych swoich usług (cross-selling) lub jeszcze mocniej związać ze sobą dotychczasowych, aby zminimalizować ryzyko utraty ich na rzecz konkurencji.

Czynniki wpływając na wysokość spreadu

 • płynność rynku – spread maleje na rynkach wykazujących wysoką płynność,
 • kwoty transakcji – spread jest niższy dla „standardowych transakcji”, gdyż w wypadku niskich kwot animator musi agregować kilka zleceń, a w przypadku wysokich zniwelować ryzyko, dostarczając innym podmiotą wiedzę, że „rynek się przesunie”,
 • zmienności danego rynku – kosztowniejsze dla klientów są transakcji zawierane w odniesieniu do rynków charakteryzujących się wyższą zmiennością,
 •  wiarygodności klienta i jego relacji z animatorem rynku – podmioty cechujące się niskim ryzykiem (będące w dobrej sytuacji finansowej), bądź będące istotnymi klientami dla market makera otrzymują niższy spread,
 • pozostałe – motywowane indywidualnymi ocenami i potrzebami animatora rynku.