Stopa bezrobocia najniższa od 2008 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłosiło dziś, że stopa bezrobocia w naszym kraju w czerwcu wyniosła 8,8% i tym samym jest najniższa od października 2008 roku.

Warto przypomnieć, że miesiąc temu w maju 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,1% (więcej o 0,3 pkt. proc.), a rok temu w czerwcu 10,2% (1,4 pkt. proc. więcej niż obecnie). Czytaj dalej