Wpływ zmiany płacy minimalnej jest odczuwalny przez prawie wszystkich obywateli

Główni (oficjalni) beneficjenci ustawowego wzrostu wynagrodzenia

W 2007 roku minimalne pensja wynosiła 936 złotych, w ciągu dziesięciu lat nominalnie wzrosła ponad dwukrotnie, gdyż od pierwszego stycznia 2017 roku wynosi już 2000 złotych brutto. Zmiana ta jest odczuwalna najmocniej przez ludzi najmniej zarabiających, bezpośrednio przekłada się bowiem dla nich na materialne korzyści finansowe. Zmiana wysokości pensji minimalnej wpływa jednak również bezpośrednio lub pośrednio na innych obywateli.

Rodzina osoby z minimalna krajową

Wzrost wynagrodzenia członka gospodarstwa domowego jest odczuwalna przez wszystkich członków rodziny. Nie zawsze jest to jednak efekt pozytywny, zdarza się bowiem, że na skutek wzrostu wynagrodzenia niektórzy domownicy tracą prawo do różnych świadczeń (zasiłków, stypendiów, programu 500+ na pierwsze dziecko).

Osoby otrzymująca niektóre dodatki do pensji

Z wysokością płacy minimalnej powiązane są niektóre świadczenia na rzecz pracownika zarabiających więcej niż ustawowa pensja minimalna.

– Podstawowe wynagrodzenie za pracę w nocy jest powiększane o 20% minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na godziny, rośnie więc wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

– Odprawa z tytułu zwolnień grupowych, czyli niezależnych od pracownika uzależniona jest od jego zarobków i staży pracy, nie może jednak przekroczyć pięciokrotności minimalnej krajowej.

– Wynagrodzenia za przestój wypłacane jest w momencie, kiedy z przyczyn zależnych (konieczność pozostawania do dyspozycji pracodawcy) lub niezależnych od pracodawcy nie możemy wykonywać pracy. Wynosi ono 60% standardowego wynagrodzenia za pracę, nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie w gospodarce.

– Odszkodowanie za dyskryminację jest wypłacane na podstawie odpowiedniego wniosku, po decyzji sąd potwierdzającej zarzuty związane z dyskryminacją w miejscu pracy i nie może ono wynosić mniej niż minimalna krajowa.

Wzrost kar za brak OC pojazdów

Poza osobami zarabiającymi minimalną krajową, ich rodzinami oraz osobami, które otrzymują wymienione dodatki wzrost płacy minimalnej boleśnie odczuć mogą właściciele pojazdów mechanicznych. Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC uzależnione jest bowiem od minimalnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Kwoty kar i ich wzrost w 2017 roku w zależności od liczby dni zwłoki i rodzaju pojazdu prezentuje poniższa tabela.

Państwo lubi wygrywać w krótkiej perspektywie czasu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost wartości składek opłacanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców do ZUS-u. Oczywiście jeżeli liczba miejsc pracy się nie zmieni na skutek zwolnień lub rozwoju szarej strefy. Dodatkowo wyższe wynagrodzenia najuboższych mogą przełożyć się na wzrost konsumpcji, czyli wyższe dochody z podatków. Państwo zyskuje więc dwa razy i teoretycznie my wszyscy razem nim. W rzeczywistości jednak mogą to być krótkotrwale zyski, osiągane kosztem zahamowania inwestycji niezbędnych do długofalowego wzrosty dobrobytu społeczeństwa. O tym jednak dowiemy się za kilka miesięcy, lat lub nigdy, gdyż różne procesy w gospodarce (szczególnie te negatywne) można wytłumaczyć nam głupim ludziom różnymi przyczynami.