Zalety i wady lokat bankowych

czy warto, pewny zysk, plusy i minusy, zalety wady, inwestowania, oszczędzanieKrótkie wprowadzenie – w tym zalety i wady lokat bankowych z punktu widzenia banków

Lokaty bankowe posiadają liczne zalety i wady lub jak kto woli plusy i minusy, ale zanim przejdziemy do sedna wpisu kilka słów o tym czym są lokaty bankowe i czemu służą. Banki tradycyjne, prowadzące praktycznie wyłącznie działalność depozytowo-kredytową znaczną cześć przychodów osiągają z tytułu odsetek i prowizji od udzielonych kredytów.

Pożyczanie innym własnych pieniędzy jest jednak mało rentowne. Z tego względu banki nieustannie starają się pozyskiwać tani kapitał obcy.

W przypadku tych podmiotów nie jest to aż takie trudne, gdyż są one uznawane za instytucje zaufania publicznego. Od dziesięcioleci regulacje prawne są tak konstruowane, aby przeciętny obywatel nie bał się powierzać swoich oszczędności bankom stanowiącym krwiobieg gospodarki. Istotną kwestią z punktu widzenia banków dostrzegających inne zalety i wady lokat bankowych niż przeciętny obywatel jest dopasowanie terminów zapadalności lokat i wymagalności kredytów. Finansowanie kredytów długoterminowych tanim kapitałem krótkoterminowym jest bardzo kuszące i rentowne, ale przy tym bardzo ryzykowne.

Dla funkcjonowania tych instytucji najniebezpieczniejszy jest nagły odpływ kapitału wywołany paniką bankową/ runem na bank. Niezależnie od tego czy jest on efektem rzeczywistego pogorszeniem sytuacji finansowej banku, czy tylko plotki lub manipulacji. Z tego względu, aby dyscyplinować klientów niezbędne są kary za przedwczesne wycofanie depozytu, np. w formie utraty części odsetek.

Z drugiej strony nadpłynność dla banku również może oznaczać kłopoty. Z problemem tym można sobie jednak dość łatwo poradzić. Wykorzystując prawo popytu i podaży wystarczy obniżyć oprocentowanie lokat. Taki bank traci oczywiści część klientów, ale pozostałym za powierzone pieniądze płaci mniej. Po tak dość krótkim i syntetycznym wstępie czas przejść do sedna, czyli zalet i wad lokat bankowych stanowiących podstawowy produkt bankowy dostępny w wielu różnych wariantach.

Zalety lokat bankowych

 • niewielka kwota kapitału niezbędna do założenia lokaty bankowej,
 • kolejną zaletą lokat bankowych jest bardzo wysoka płynność. Lokatę bankową można zerwać praktycznie w każdym momencie. Zaletę tą można wykorzystać w oczekiwaniu na intratną transakcję, chroniąc jednocześnie swoje środki przed inflacją.
 • w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu pewny i przewidywalny zysk, o ile nie zerwiemy jej przed terminem,
 • przy standardowych transakcjach praktycznie brak formalności,
 • różnorodność, lokaty bankowe dostępne są w kilkunastu podstawowych wariantach (np. rentierskie, dynamiczne, z dopłatami, dwuwalutowe itp.)
 • dość duża łatwość w porównywaniu ofert różnych podmiotów,
 • częste promocje
 • kolejna bardzo istotna zaleta lokat bankowych dotyczy bezpieczeństwo środków. Do kwoty 100 tys. euro środki zgromadzone w banku są gwarantowane przez BFG, Zatem teoretycznie nie możemy ich stracić. Tylko nieliczni pesymiści zastanawiają się co by było gdyby upadł duży bank.

Wady lokat bankowych

 • zamrożenie środków, fundusze powierzone bankowi będziemy mogli wykorzystać dopiero po zakończeniu lokaty. W przeciwnym wypadku zrywając lokatę przed terminem utracimy większość wypracowanych odsetek,
 • oprocentowanie zazwyczaj uzależnione od długości trwania lokaty. Najbardziej rentowne są lokaty długoterminowe, ale zamrażanie środków na kilkanaście miesięcy bez odpowiednio częstej kapitalizacji odsetek to nie zawsze dobry pomysł,
 • kolejną wadą lokat bankowych jest krótki okres trwania promocji. Jeżeli interesują nas wyłącznie najlepsze warunki, to co kilkanaście miesięcy będziemy musieli porównywać oferty kilkunastu banków, aby dowiedzieć się, który zaproponuje nam lepsze warunki (przeważnie związane z nowymi środkami),
 • ostatnią istotną wadą lokat bankowych jest bardzo niska rentowność, która nierzadko jest niższa niż wskaźnik inflacji. Już tylko nieliczni pamiętają, jak w Polsce mieliśmy do czynienia z wysokimi stopami procentowymi i „wojną depozytową” przejawiającą się oferowaniem lokat na 7% w skali roku.

To już wszyto na temat zalet i wad lokat bankowych, w następnym wpisie kilka słów o wadach i zaletach samodzielnego inwestowania na giełdzie.