Znaczny wzrost skuteczności kontroli skarbowej

Ministerstwo Finansów

Kontrola Skarbowa – niezbędny element systemu podatkowego

Ze strony Ministerstwa Finansów możemy dowiedzieć się, że ,,kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej wykonywanej przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych”. Zwykły człowiek powinien wiedzieć, że kontrola skarbowa jest po prostu wyspecjalizowaną służbą wyposażoną w szczególe uprawnienia przede wszystkim kontrolne, mające jej umożliwić walkę z przestępczością podatkową (np. wyłudzeniami podatku VAT, fałszowanie zeznań podatkowych).

Zanim jednak przejdziemy do statystyk kontroli skarbowej wyjaśnijmy jedną kwestię (z, którą większość ludzi pewnie się nie zgodzi) – kontrole skarbowe nie powstały tylko po to, by gnębić małych, biednych, ciężko pracujących, uczciwych podatników. Głównym zadaniem tej służby jest walka z prawdziwymi przestępcami okradającymi Skarb Państwa, czyli nas wszystkich. Oczywiste jest, że pomyłki się zdarzają i kara zostanie wymierzona zwykłem podatnikowi, zagubionemu w gąszczu skomplikowanych przepisów. Zjawiska takiego nie da się jedna wyeliminować całkowicie, można je tylko próbować ograniczać.

Niemożliwe jest wiarygodne oszacowanie liczby podatników, którzy zaniechali niewłaściwych praktyk w obawie przed karą. Jednakże skuteczności kontroli skarbowej nie powinniśmy oceniać wyłącznie w oparciu o liczbę przeprowadzonych kontroli czy wartości odzyskanych kwot pieniędzy, ale także pod kątem funkcji prewencyjnej (inaczej mówiąc funkcji wychowawczej, ,,zachęcające” do prawidłowego w danych warunkach postępowania).

Skuteczność kontroli skarbowej w pierwszym półroczu 2016

W pierwszym półroczu 2016 roku inspektorzy skarbowi wydali decyzje podatkowe na łączną kwotę 9 591, 8 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 36,6%. Średnia kwota pojedynczej zakończonej kontroli w ciągu roku wzrosła z 2,57 mln zł do 3,75 mln zł, co według wiceministra finansów Wiesław Jasiński świadczy o wzroście wydajności pracowników (o 45,5% według Ministerstwa finansów). Moim skromnym, nieważnym zdaniem średnia kwota uzyskana z kontroli skarbowej jest kwestią przypadku w związku z tym nie może być miernikiem wydajności urzędników. Równie dobrze można by szacować efektywność pracowników kontroli skarbowej w oparciu o ilość wypitych filiżanek kawy.

Łączne korzyści związane z kontrolą prawidłowością wyliczenia podatku VAT wyniosły 832 mln zł (71,3 proc. więcej niż w I półroczu 2015 roku). Składowymi tej kwoty są dokonano wpłat na kwotę 566,5 mln zł (wzrost o 35,7%) i zatrzymane wypłaty nienależnego podatku VAT na kwotę 266,1 mln zł (wzrost o 288,3%).

Jeżeli po odpowiednich kontrolach i odwołanych, okaże się, że tylko niewielki odsetek zakwestionowanych wypłat z tytułu podatku VAT był błędny, powinno nas to bardzo cieszyć. Wyłudzenia tego podatku jest bowiem prawdziwą plagą, powodującą wypływ znacznych kwot pieniędzy z budżetu państwa. Ukradzione w ten sposób pieniądze są zwykle później nie do odzyskania.